Word lid en maak het verschil
Word lid

25 februari 2022

De laatste ontwikkelingen rond corona en diabetes

Hoewel de dreiging van het virus wat lijkt af te zwakken, wordt mensen met een lagere weerstand en comorbiditeit (meer aandoeningen naast de hoofdaandoening) nog steeds geadviseerd voorzichtig te zijn. Diabetesvereniging Nederland (DVN) zet de laatste ontwikkelingen voor je op een rij.

De stand van zaken rond de tweede booster

Op 18 februari heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om een tweede booster aan te bieden aan alle personen van 70 jaar of ouder en bepaalde groepen met een verhoogd risico op een slecht verloop van een corona infectie.

Mensen met diabetes onder de 70 jaar behoren niet tot deze groep. DVN is van mening dat er personen met diabetes zijn voor wie het wél wenselijk is om een tweede booster aan te bieden.

De Gezondheidsraad adviseert daarbij “om in uitzonderlijke gevallen individueel maatwerk mogelijk te maken in overleg met een behandelaar.” DVN gaat in overleg met de Patiënten Federatie om dit in de praktijk te brengen voor mensen met diabetes.

Veroorzaakt Covid diabetes?

Er zijn enkele onderzoeken bekend die laten zien dat er meer mensen gediagnosticeerd worden met diabetes na een corona besmetting, dan in de normale situatie. Dat is zowel te zien bij ouderen die met type 2 worden gediagnosticeerd, als bij jongeren die met type 1 worden gediagnosticeerd.

Het is echter niet te zeggen dat specifiek covid er voor zorgt dat iemand diabetes ontwikkelt, daar is meer onderzoek voor nodig. Het is al langer bekend dat zowel type 1 als type 2 diabetes sluimerend aanwezig kan zijn in een lichaam, en zich echt aandient als het op een bepaald moment getriggerd wordt.

Mondkapjesplicht in zorginstellingen

De mondkapjesplicht is onlangs voor een groot deel afgeschaft. Houd er rekening mee dat zorginstellingen zelf mogen bepalen om alsnog een mondkapjesplicht in te stellen en dit in veel gevallen ook doen.

Behoor ik tot de risicogroep in relatie tot mijn diabetes?

Een groot deel van de mensen met diabetes behoort momenteel niet tot de risicogroep. De huidige risicogroep benoemd door het RIVM is: Mensen met diabetes die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties.

  • Met slecht ingestelde diabetes wordt een flink verhoogd HbA1C bedoeld
    • De streefwaarde voor mensen met diabetes is een HbA1C van 53 of lager
    • De risicowaarden met betrekking tot het coronavirus lijken rond de 70 en hoger te liggen
  • Met complicaties rondom diabetes worden voornamelijk complicaties bedoeld, als hart, vaat en ander orgaanfalen
    • Dus niet een diabetes-burnout en dergelijke complicaties

Hoe bescherm ik mijzelf nu de meeste maatregelen zijn losgelaten?

Momenteel versoepelt Nederland de coronamaatregelen. Dat roept bij sommige van onze leden, zowel in als buiten de risicogroep, de vraag op hoe zij zich het beste kunnen beschermen om niet alsnog besmet te raken met het coronavirus. Het RIVM heeft enkele adviezen aan kwetsbare groepen mensen.

Veel van deze adviezen kunnen ook ter hand worden genomen ter voorkoming van andere virussen, zoals het griepvirus of het norovirus (buikgriep). In het geval van diabetes blijft gelden dat hoe beter je glucosewaarden zijn, hoe beter je lichaam in staat is om met een virus om te gaan.

Meer lezen over corona en diabetes:

Veel gestelde vragen over corona en diabetes
Coronavirus en diabetes

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid