Word lid en maak het verschil
Word lid

19 februari 2020

Betere zorg voor kinderen met ketoacidose

Om ketoacidose bij kinderen met diabetes op tijd te herkennen en op de juiste manier te behandelen, schrijven kinderartsen een nieuwe behandelrichtlijn. DVN bracht de ervaringen in van ouders/verzorgers met kinderen (tot 18 jaar) die zijn opgenomen met ketoacidose. Dankzij hun verhalen konden we waardevolle adviezen geven die in de richtlijn worden verwerkt. Zo maken we samen de zorg voor kinderen diabetes beter!

Ketoacidose is verzuring van het bloed. Het lichaam heeft dan teveel glucose in het bloed, door een gebrek aan insuline. Als er niet op tijd medisch wordt ingegrepen, kunnen door ketoacidose de lichaamsfuncties uitvallen. Een hele heftige ervaring als het de ouders/verzorgers en het kind overkomt!

Ervaringsverhalen

Diabetesvereniging Nederland (DVN) vertegenwoordigt in de werkgroep als patiëntenorganisatie de kinderen met diabetes. We hebben ervaringsverhalen van ouders met kinderen met diabetes ingebracht die met ketoacidose zijn opgenomen in het ziekenhuis. Deze ervaringen zijn in het najaar van 2019 verzameld via social media, nieuwsbrieven en het forum DiabetesTrefpunt. Een aantal ouders zijn hiervoor telefonisch geïnterviewd.

Tips van ouders

Op basis van de interviews met de ouders van kinderen die opgenomen werden met ketoacidose heeft DVN voor de werkgroep de volgende aandachtspunten geformuleerd:

 • Schat symptomen goed in
  Zorg voor goede informatie voor de ouders/verzorgers en educatie van behandelaars om snel de juiste diagnose te kunnen stellen. Ketoacidose wordt vaak als beginnend griepje gezien. Hierdoor wordt pas in een laat stadium professionele hulp ingeroepen door de ouders. Maar ook huisartsen en medewerkers in huisartsenpraktijken, moeten de symptomen snel kunnen herkennen. Want zij worden in de meeste gevallen als eerste benaderd door de ouders.
 • Zorg voor goede afstemming tussen behandelaars
  Behandeling op Spoed Eisende Hulp (SEH): de medewerkers van de SEH moeten een goede inschatting van de urgentie van de ketoacidose kunnen maken. En daarbij zorgen voor goede afspraken tussen kinderarts, verpleegafdeling en medewerkers van de SEH.
 • Blijf goed communiceren met de ouders in het ziekenhuis
  Ouders geven aan dat zij het waarderen als zij tijdens de ziekenhuisopname doorlopend over de situatie van hun kind worden geïnformeerd. Een opname met ketoacidose is heel stressvol en beangstigend. Goede communicatie over wanneer de situatie nog spoedeisend is of hoe het verder gaat op de verpleegafdeling, werkt rustgevend.
 •  Regel de nazorg
  Een ziekenhuisopname met ketoacidose is voor ouders een nare ervaring die je niet nogmaals mee wilt maken. Het geeft ouders vertrouwen als er na ontslag ook nog contact is. DVN adviseert de werkgroep dan ook om nazorg ook mee te nemen in de nieuwe richtlijn.

Richtlijn ketoacidose bij kinderen

De werkgroep is blij met deze aandachtspunten en neemt deze mee in de nieuwe richtlijn voor de behandeling van ketoacidose bij kinderen met diabetes. De richtlijn wordt naar verwachting dit najaar opgenomen in het landelijke register van het Zorginstituut Nederland. Het vormt dan de basis voor nascholing en educatie over ketoacidose voor zorgverleners. Daarbij moeten zorgverzekeraars moeten het bij de inkoop van diabeteszorg met ziekenhuizen afspreken dat de zorg volgens deze richtlijn verloopt.

Jouw verhaal helpt DVN

Iedereen die gehoor heeft gegeven aan onze oproep om ervaringen te delen over ketoacidose bij kinderen: bedankt! Op deze manier maken we samen de zorg beter!

Lees meer

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid