Word lid en maak het verschil
Word lid

26 april 2022

Afspraken Verantwoord Wisselen Medicijnen vastgelegd

De Patiëntenfederatie heeft in samenwerking met huisartsen, specialisten, apothekers en zorgverzekeraars schriftelijke afspraken gemaakt over verantwoord wisselen van medicijnen met dezelfde werkzame stof. Diabetesvereniging Nederland (DVN) is blij dat afspraken rond het verantwoord wisselen van medicijnen nu eenduidig op papier zijn vastgelegd.

Afspraken vastgelegd in Leidraad

Bijna iedereen heeft wel eens meegemaakt dat je in de apotheek opeens een ander merk medicijn krijgt. Denk aan het preferentiebeleid op insuline of de keuze van verzekeraars om alleen het goedkoopste merk metformine te vergoeden. De Patiëntenfederatie heeft in samenwerking met huisartsen, specialisten, apothekers en zorgverzekeraars afspraken gemaakt over verantwoord wisselen van medicijnen met dezelfde werkzame stof. Deze vastlegging heet de Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen.

Diabetesmedicatie in groene categorie

Om het verantwoord wisselen van medicijnen mogelijk te maken, worden medicijnen in drie categorieën ingedeeld. Alle diabetesmedicatie staat op de groene lijst, wat betekent dat wisselen van merk mogelijk is, als aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Deze voorwaarden staan in de vorm van werkafspraken vermeld in de leidraad.

Medische Noodzaak op je recept

Het is voor zorgverleners ook mogelijk om op basis van patiëntgebonden kenmerken te beslissen dat een overstap niet mogelijk is. Bijvoorbeeld als er sprake is van een allergie of als er zorgen zijn over therapietrouw bij een overstap. Je behandelaar beslist of er sprake is van een uitzonderingssituatie. Hij of zij zal dan ‘Medische Noodzaak’ op je recept zetten. In de Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen zijn ook afspraken opgenomen over het toekennen en uitvoeren van ‘Medische Noodzaak’ op een recept.

Lees meer:

Afspraken over verantwoord wisselen medicijnen rond

Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid