Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
  • Contact
  • Informatie voor
  • Over DVN
  • Inloggen
help mee

Diabetes op school: informatie voor ouders

Je kind met diabetes gaat voor het eerst naar school. Of de diabetes is net ontdekt en je kind gaat weer terug naar school. Dat is best spannend en je moet aan van alles denken. Wat moet je regelen voor de zorg voor je kind? Wat mag je van de school verwachten? En wat mag de school van jou verwachten? We geven je tips.

Tips voor als je kind met diabetes naar school gaat

· Je kind met diabetes aanmelden bij een school

Het is belangrijk om te weten dat een kind met diabetes niet geweigerd mag worden door een school alleen vanwege de diabetes. Kinderen met diabetes kunnen prima naar school gaan. Ga wel op tijd in overleg over het organiseren van de zorg voor je kind op school.

· Diabeteszorg op school regelen: maak duidelijke afspraken

Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken met school over de zorg voor je kind. Doe dit op tijd, zodat niemand voor verrassingen komt te staan. In het stappenplan diabeteszorg in het basisonderwijs staat hoe je samen met de school de zorg voor je kind kunt organiseren. 

Afspraken die je met de school moet maken zijn bijvoorbeeld:

o   Wat verwacht je van de leerkracht of begeleider bij een hyper of hypo? 

o   Wie is bereikbaar in geval van nood? 

o   Je kind en jij als ouder zijn verantwoordelijk voor de juiste diabeteshulpmiddelen, maar waar bewaar je deze op school? 

Voer dit gesprek aan de hand van onze handige checklist, zodat je niets vergeet. 

· Wie helpt jouw kind op school?

Oudere kinderen kunnen zelfstandig hun insuline toedienen en meten. Jongere kinderen op de basisschool hebben vaak begeleiding nodig. Dit kunnen jullie als ouders zelf doen of een verpleegkundige op school. Ook een medewerker van school mag je kind hierbij helpen, bijvoorbeeld de juf, meester of conciërge. Er gelden dan wel bepaalde voorwaarden: 

o   Het gebeurt vrijwillig. Iemand wordt er dus niet voor betaald.

o   Deze medewerker krijgt een goede uitleg van jullie als ouders of van een diabetesverpleegkundige.

o   Er is altijd iemand beschikbaar die jouw kind kan helpen. Daar zijn duidelijke afspraken over gemaakt. 

Het is belangrijk om uit te zoeken of de diabeteshandelingen onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van school vallen. Is dat niet zo? Bespreek met school hoe je dit oplost. Je kunt bijvoorbeeld ook als ouders de premie betalen.

· Zorg dat de leerkracht goed is geïnformeerd 

Gebruikt je kind een insulinepen of -pomp? Maak hierover afspraken met de leerkracht. Gebruik hiervoor onze afsprakenbrief insulinepen of afsprakenbrief insulinepomp. Daarin staan ook informatie, tips en adviezen.

Heeft je kind een invalleerkracht? Met deze brief kun je de invalleerkracht informeren over de diabetes van jouw kind.

· Klasgenoten en hun ouders over diabetes type 1 informeren

Leg de klasgenoten van je kind uit wat diabetes is. Dat kan via de ouders met een brief, maar je kind kan ook een presentatie geven. Op de pagina In je klas vertellen over diabetes staan goede tips en leuke weetjes die je kind kan gebruiken.

· Traktaties als je diabetes hebt

Ook jouw kind mag een traktatie als er iemand op school jarig is. Vaak eet je kind toch al een tussendoortje. De traktatie kan dat tussendoortje dan vervangen. Je kind moet wel (met hulp) de koolhydraten van de traktatie met het tussendoortje vergelijken. Deze traktatielijst kan daarbij helpen. Of een app, zoals Koolhydraatkenner.

Een andere mogelijkheid is dat je kind de traktatie mee naar huis neemt. Of je kind eet een traktatie die hij/zij zelf van huis heeft meegenomen. Bespreek dit vooraf met de leerkracht. Zo voorkom je verdriet en onduidelijkheid.

· Speciale schoolactiviteiten met diabetes type 1

Op school zijn er altijd uitjes, zoals schoolkamp, schoolreisje, sportdag en zwemmen. Op dat soort dagen worden er andere dingen gedaan dan normaal. Dit kan invloed hebben op de bloedglucosewaarden van je kind. Zorg ervoor dat de begeleiders van de activiteit en de school weten welke extra hulp eventueel nodig is. Vertel welke invloed de activiteit op de bloedglucosewaarden van je kind kan hebben. In deze brief staat alle belangrijke informatie bij elkaar.

· Toetsen als je diabetes hebt

Stress heeft invloed op de bloedglucosewaarde van je kind. Door te hoge of te lage waarden kan je kind zich niet meer concentreren en de toets, presentatie of spreekbeurt niet goed doen.
Het is goed om met school afspraken te maken over hoe om te gaan met diabetes in toets- of examentijd. Maak gebruik van het formulier voor basisonderwijs of voortgezet onderwijs om dit vooraf goed te regelen.

Meer informatie

Meer informatie over diabetes en school vind je op de website Zorgeloos met diabetes naar school.

Toen Ian (14 jaar) 2,5 jaar geleden diabetes bleek te hebben, was hij niet meer welkom op school. Zijn moeder Hellen schakelde DVN en de onderwijsinspectie in. Met resultaat! ‘Zijn mentor zei onlangs: ik merk helemaal niet dat hij diabetes heeft.’

 

Help jij ons?

Help jij ons?

Word lid of doneer voor een beter leven met diabetes.

Word lid Doneer

Met anderen praten over je kindWant diabetes heb je niet alleen.
NAAR HET TREFPUNT