Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
  • Contact
  • Informatie voor
  • Over DVN
  • Inloggen
help mee

ANBI

Diabetesvereniging Nederland is een ANBI goed doel. Dit betekent dat de Belastingdienst ons heeft goedgekeurd als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Doordat DVN het ANBI-keurmerk heeft, zijn giften aan onze organisatie in veel gevallen aftrekbaar. Op de website van de Belastingdienst vind je meer informatie.

DVN publiceert het jaarverslag en de jaarrekening volgens de regels van de belastingdienst voor ANBI.

Organisatie: Diabetesvereniging Nederland

Onze doelstelling: DVN strijdt voor goede zorg en een beter leven voor mensen met diabetes.

Onze adres- en contactgegevens: zie contact.

Fiscaal nummer: RSIN van DVN - 002690779

Informatie over: het bestuur van Diabetesvereniging Nederland en ons beleid(waar we voor staan).

Verslag van wat we doen: Jaarverslag 2021

Financiële verantwoording: Jaarrekening 2021

ANBI-formulier Belastingdienst

Ons beloningsbeleid:
Het beloningsbeleid van DVN is gebaseerd op een goede balans tussen de mogelijkheden voor het aantrekken en behouden van getalenteerde vrijwilligers en medewerkers en een (financiële) beloning passend bij de maatschappelijke positie van DVN. Als patiëntenorganisatie wordt DVN grotendeels gefinancierd uit de contributies van haar leden.

  • DVN kent verschillende organen en hiervoor gelden verschillende beloningsregels.
  • De regionaal werkende vrijwilligers, ontvangen een onkostenvergoeding voor werkelijk gemaakte kosten. Ook de leden van de ALV ontvangen een onkostenvergoeding.
  • De leden van het bestuur ontvangen een vergoeding die past bij het ideële karakter van DVN en de zwaarte van hun functie. De bezoldigingsregeling van het bestuur wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
  • De betaalde medewerkers van het DVN Bureau worden beloond volgens de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De beloning van de directeur valt ruimschoots onder de zogenaamde Balkenendenorm. De directeur wordt aangesteld en beoordeeld door het Bestuur.
Help jij ons?

Help jij ons?

Word lid, doneer of zet je in voor een beter leven met diabetes.

Doe mee

Diabetes? Wij zijn er voor jou!Diabetesvereniging Nederland is er voor en door mensen met diabetes.