ANBI

Diabetesvereniging Nederland is een ANBI goed doel. Dit betekent dat de Belastingdienst ons heeft goedgekeurd als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Doordat DVN het ANBI-keurmerk heeft, zijn giften aan onze organisatie in veel gevallen aftrekbaar. Op de website van de Belastingdienst vind je meer informatie.

Help je mee?

Elke bijdrage telt: klein of groot, eenmalig of periodiek.

De Belastingdienst verplicht ons als ANBI om de volgende gegevens op onze website te plaatsen:

Organisatie: Diabetesvereniging Nederland
Onze doelstelling: DVN strijdt voor goede zorg en een beter leven voor mensen met diabetes.
Onze adres- en contactgegevens: zie contact.
Fiscaal nummer: RSIN van DVN - 002690779
Informatie over: het bestuur van Diabetesvereniging Nederland en ons beleid (waar we voor staan).
Verslag van wat we doen: Jaarverslag 2018.
Financiële verantwoording: Jaarrekening 2018.
Ons beloningsbeleid:
Het beloningsbeleid van DVN is gebaseerd op een goede balans tussen de mogelijkheden voor het aantrekken en behouden van getalenteerde vrijwilligers en medewerkers en een (financiële) beloning passend bij de maatschappelijke positie van DVN. Als patiëntenorganisatie wordt DVN grotendeels gefinancierd uit de contributies van haar leden.
- DVN kent verschillende organen en hiervoor gelden verschillende beloningsregels.
- De regionaal werkende vrijwilligers, ontvangen een onkostenvergoeding voor werkelijk gemaakte kosten. Ook de leden van de ALV ontvangen een onkostenvergoeding.
- De leden van het bestuur ontvangen een vergoeding die past bij het ideële karakter van DVN en de zwaarte van hun functie. De bezoldigingsregeling van het bestuur wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
- De betaalde medewerkers van het DVN Bureau worden beloond volgens de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De beloning van de directeur valt ruimschoots onder de zogenaamde Balkenendenorm. De directeur wordt aangesteld en beoordeeld door het Bestuur.