Word lid en maak het verschil
Word lid
Een ANBI goed doel

Een ANBI goed doel

Omdat Diabetesvereniging Nederland een ANBI goed doel is, kan dit belastingvoordeel opleveren als je ons wilt helpen met een (periodieke) gift.

  Diabetesvereniging Nederland is een ANBI goed doel. ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling. De Belastingdienst heeft vastgesteld dat Diabetesvereniging Nederland voldoet aan de eisen voor ANBI.

  Belastingaftrek

  Omdat Diabetesvereniging Nederland een ANBI goed doel is, kan dit belastingvoordeel opleveren als je ons wilt helpen met een (periodieke) gift. Hoe dit precies werkt, lees je op de website van de Belastingdienst.

  Jaarverslag en jaarrekening

  Volgens de regels van de belastingdienst, is Diabetesvereniging Nederland verplicht bepaalde informatie openbaar te delen. Voorbeelden hiervan zijn het jaarplan en de jaarrekening. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste informatie.

  Wie we zijn (organisatie) Diabetesvereniging Nederland
  Wat we doen (doelstelling) Diabetesvereniging Nederland brengt mensen met diabetes en hun omgeving samen. We zetten ons in voor kwaliteit van leven en streven naar voluit leven met diabetes met zoveel mogelijk eigen regie.
  Hoe je ons kunt bereiken (contactgegevens) Bekijk onze contactpagina
  Fiscaalnummer RSIN van DVN – 002690779
  Dit is ons bestuur Bestuur
  Waar we voor staan Meerjarenbeleidsplan
  Verslag van wat we doen Jaarverslag
  Hoe we ons geld besteden Jaarrekening
  Publicatieplicht ANBI-formulier Belastingdienst

  Beloningsbeleid

  Het is belangrijk dat we goede medewerkers en vrijwilligers aan ons kunnen binden. Daarom geven we een passende beloning aan onze mensen. Maar wel een beloning die past bij de maatschappelijke positie van Diabetesvereniging Nederland. Het geld krijgt Diabetesvereniging Nederland namelijk vooral van haar leden. En daar gaan we zorgvuldig mee om.

  Binnen Diabetesvereniging Nederland hebben we verschillende functies. Iedereen ontvangt een beloning die hierbij past.

  • Vrijwilligers krijgen de kosten die zij maken voor Diabetesvereniging Nederland vergoed.
  • Leden van de ALV krijgen een onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden.
  • De bestuursleden krijgen een vergoeding die past bij van Diabetesvereniging Nederland en de verantwoordelijkheden die ze hebben. De ALV stelt de hoogte van de vergoeding vast.
  • Alle betaalde medewerkers krijgen uitbetaald volgens de CAO Sociaal Werk.
  Deel artikel
  Meisje op slaapkamer
  Word nú lid

  Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

  Word nú lid