Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
  • Contact
  • Informatie voor
  • Over DVN
  • Inloggen
help mee

Algemene Ledenvergadering

Onze Algemene Ledenvergadering (ALV) denkt mee en beslist over belangrijke besluiten op lange termijn. Zij is gekozen uit en door de ruim 35.000 leden van Diabetesvereniging Nederland.

De ALV bepaalt de koers van onze organisatie en houdt toezicht op de uitvoering van de plannen. De zittingstermijn van de huidige ALV loopt tot juni 2021. In april 2021 zijn er nieuwe verkiezingen. Op dit moment kan je je kandidaat stellen. Is het ALV lidmaatschap wat voor jou? Lees alles over de verkiezingen op DVN kiest.

Wat doet de ALV?

De ALV vergadert minimaal twee keer per jaar,  in juni en december. In juni staan het jaarverslag en de jaarrekening op de agenda. In december het jaarplan en de begroting voor het komende jaar. Ook stelt de ALV jaarlijks de hoogte van het contributiebedrag vast en benoemt zij het bestuur van de vereniging.

Samenstelling

De Algemene Ledenvergadering bestaat uit maximaal 25 personen. De huidige ALV heeft 19 leden. De leden van de ALV kiezen uit hun midden een voorzitter. Maak kennis met onze huidige ALV-leden.

Commissies van de ALV

Binnen de ALV zijn commissies rondom bepaalde thema’s.

  • de remuneratie/werkgeverscommissie: brengt advies uit over de vergoeding van het bestuur en voert de functioneringsgesprekken met het bestuur;
  • de auditcommissie: bespreekt de financiële zaken met bestuur en de directie
Contact

Contact

Heb je vragen over de Algemene Ledenvergadering? Neem dan contact op met het directiesecretariaat.

Contact

Met anderen praten over diabeteswant diabetes heb je niet alleen