Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
  • Contact
  • Informatie voor
  • Over DVN
  • Inloggen
help mee

Algemene Ledenvergadering

Onze Algemene Ledenvergadering (ALV) denkt mee en beslist over belangrijke besluiten gericht op de lange termijn. Zij is gekozen uit en door de ruim 35.000 leden van Diabetesvereniging Nederland.

Wat doet de ALV?

De ALV bepaalt de koers van onze organisatie en houdt toezicht op de uitvoering van de plannen. De ALV vergadert minimaal twee keer per jaar, in juni en december. In juni staan het jaarverslag en de jaarrekening op de agenda. In december het jaarplan en de begroting voor het komende jaar. Ook stelt de ALV jaarlijks de hoogte van het contributiebedrag vast en benoemt zij het bestuur van de vereniging.

Samenstelling van de ALV

Per juni 2021

 

Regio  

Naam

1

Fryslan

1

Marvin Micka

3

Drenthe

1

Roeland Nijland

4

Oude en Nieuwe land

1

Frans van den Enden

5

Midden Nederland

1

Jose Hardes

   

2

Ingrid Kalkhoven

6

Oost Nederland

1

Hennie ten Voorde

7

Veluwe Ijsselstreek

1

Egon Engelbertink

8

Gelre

1

Sieuwerd Ermerins

   

2

Pieter van Herpt

9

Noord Holland Noord

1

Marika Beier

10

Noord Holland Midden

1

Krista Koopmans

11

Amsterdam Haarlem

1

Minou van Os

   

2

Els Mandemaker

12

Groene Hart

1

Janneke van der Meer

   

2

Jos Heijmans

13

Utrecht Zeist eo

1

Larissa Exalto

   

2

Mart Snoek

14

Haaglanden

1

Susanne Beek

   

2

Nicolette van den Bosch - Raaijmakers

15

Rotterdam

1

Piet Zuidervaart

16

Zuid Holland Zuid

1

Jelmer Fokkema

17

West Brabant en Tholen

1

Chris van Mil

18

Midden en NO Brabant

1

Jaap Schrover

19

Peel en Kempen

1

Marjolijn van Ekkendonk

20

Limburg

1

Gerrie van Deuren

De leden van de ALV kiezen uit hun midden een voorzitter en vice-voorzitter. 

Commissies van de ALV

Binnen de ALV draaien er aparte commissies rondom bepaalde thema’s.

  • de remuneratie/werkgeverscommissie: brengt advies uit over de vergoeding van het bestuur en voert de functioneringsgesprekken met het bestuur;
  • de auditcommissie: bespreekt de financiële zaken met bestuur en de directie.
Contact

Contact

Heb je vragen over de Algemene Ledenvergadering? Neem dan contact op met het directiesecretariaat.

Contact

Diabetes? Wij zijn er voor jou!Diabetesvereniging Nederland is er voor en door mensen met diabetes.