Welke andere typen diabetes zijn er?


Naast diabetes type 1 en diabetes type 2 zijn er andere typen diabetes. Dit zijn MODY, LADA en zwangerschapsdiabetes. Deze vormen van diabetes komen minder voor. Lees meer over de symptomen van deze typen diabetes en de behandeling ervan.