diabeteszorg

Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
  • Contact
  • Informatie voor
  • Over DVN
  • Inloggen
help mee

Kinderen met diabetes welkom op de kinderopvang

Minister Asscher van Sociale Zaken & Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de toegang van kinderen met diabetes tot de kinderopvang.

Bij Diabetesvereniging Nederland maken we ons hard om beperkingen weg te nemen voor kinderen met diabetes op de kinderopvang en op school. We zijn dan ook blij dat de minister onze overtuiging overneemt en schrijft:

1. Een kinderopvang mag een kind met diabetes niet weigeren, tenzij daar hele goede redenen voor zijn.

2. Net zoals op de basisschool maken ouders en kinderopvang afspraken over de wijze waarop met de diabetes van het kind moet worden omgegaan. Onder bepaalde voorwaarden (zoals: op vrijwillige basis) kan het personeel diabeteshandelingen zelf uitvoeren.

Heldere uitspraak

“De steun van de minister is een mooie opsteker voor ouders van kleine kinderen met diabetes”, zegt Dharma Behari, die namens de Diabetesvereniging regelmatig gesprekken voert met de ministeries van Onderwijs en Sociale Zaken & Werkgelegenheid. “Toen ik in contact kwam met de ouders van een meisje met diabetes dat geweigerd werd op de peuterspeelzaal, bracht dat de gesprekken over dit onderwerp in een stroomversnelling. We hebben bij de ministeries aangedrongen op een heldere uitspraak. Die is er nu.” 

Lees de Kamerbrief (8/2/2017)

Voor ouders

Er is een Stappenplan om de diabeteszorg op de basischool te organiseren. Dit document kun je ook gebruiken als leidraad om in gesprek te gaan met de kinderopvang.

Terug naar het overzicht

Met anderen praten over hulpmiddelenwant diabetes heb je niet alleen