Word lid en maak het verschil
Word lid
Jouw kind met diabetes naar school

Jouw kind met diabetes naar school

Gaat jouw kind met diabetes voor het eerst naar school? Of misschien is de diabetes net ontdekt en je kind kan weer naar school? Dat is best spannend en je moet aan van alles denken. Wat moet je...

  Gaat jouw kind met diabetes voor het eerst naar school? Of misschien is de diabetes net ontdekt en je kind kan weer naar school? Dat is best spannend en je moet aan van alles denken. Wat moet je regelen voor de zorg voor je kind? Wat mag je van de school verwachten? En wat mag de school van jou verwachten? Bekijk hier adviezen en tips.Tips voor als je kind met diabetes naar school gaat

  Aanmelding voor een school

  Het is belangrijk om te weten dat een kind met diabetes niet geweigerd mag worden door een school alleen vanwege de diabetes. Kinderen met diabetes kunnen prima naar school gaan. Ga wel op tijd in overleg over het organiseren van de zorg voor je kind op school.

  Download het stappenplan diabeteszorg

  Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken met school over de zorg voor je kind. Doe dit op tijd, zodat niemand voor verrassingen komt te staan. In de download Stappenplan diabeteszorg in het basisonderwijs staat hoe je samen met de school de zorg voor je kind kunt organiseren. Dit stappenplan hebben we samen met drie andere organisaties gemaakt om de afstemming met school makkelijker te maken.

  Welke afspraken maak je?

  Afspraken die je met de school moet maken zijn bijvoorbeeld:

  • Wat verwacht je van de leerkracht of begeleider bij een hyper of hypo?
  • Wie is bereikbaar in geval van nood?
  • Je kind en jij als ouder zijn verantwoordelijk voor de juiste diabeteshulpmiddelen, maar waar bewaar je deze op school?

  Download de checklist oudergesprek

  Noteer de afspraken die je maakt voor iedereen. Dan kun je altijd terugzoeken wat je afgesproken hebt. En weet ook iedereen wat er van haar of hem verwacht wordt. Je kunt hiervoor onze Checklist oudergesprek downloaden. In deze checklist kun je gelijk de afspraken bijhouden en die met alle betrokkenen delen.

  Wie helpt jouw kind op school?

  Oudere kinderen kunnen zelfstandig hun insuline toedienen en meten. Jongere kinderen op de basisschool hebben vaak begeleiding nodig. Dit kunnen jullie als ouders zelf doen of een verpleegkundige op school. Ook een medewerker van school mag je kind hierbij helpen, bijvoorbeeld de juf, meester of conciërge.

  Voorwaarden voor diabeteszorg van anderen

  Die hulp van een medewerker op school bij een kind met diabetes mag niet zomaar. Er gelden belangrijke voorwaarden:

  • Het gebeurt vrijwillig. Iemand wordt er dus niet voor betaald.
  • Deze medewerker krijgt een goede uitleg van jullie als ouders of van een diabetesverpleegkundige.
  • Er is altijd iemand beschikbaar die jouw kind kan helpen. Daar zijn duidelijke afspraken over gemaakt.

  Aansprakelijkheidsverzekering van de school

  Het is belangrijk om uit te zoeken of de diabeteshandelingen onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van school vallen. Is dat niet zo? Bespreek dan duidelijk met school hoe je dit oplost. Je kunt bijvoorbeeld ook als ouders de premie betalen van een aanvullende dekking.

  Afsprakenbrieven voor de leerkracht

  Gebruikt je kind een insulinepen of -pomp? Maak hierover dan duidelijke afspraken met de leerkracht. Download de afsprakenbrief insulinepen of afsprakenbrief insulinepomp. Hierin schrijf je precies op wat je hebt afgesproken. In de downloads staat ook informatie, tips en adviezen.

  Informatiebrief inval leerkracht

  Heeft je kind een invalleerkracht? Met de Informatiebrief inval leerkracht kun je de invalleerkracht informeren over de diabetes van jouw kind.

  Informatiebrief klasgenoten en hun ouders

  Leg de klasgenoten van je kind uit wat diabetes is. Dat kan via de ouders met de Informatiebrief klasgenoten en ouders. Maar je kind kan ook een presentatie geven. Op de pagina In je klas vertellen over diabetes staan goede tips en leuke weetjes die je kind kan gebruiken.

  Traktaties als je diabetes hebt

  Ook jouw kind mag een traktatie als er iemand op school jarig is. Vaak eet je kind toch al een tussendoortje. De traktatie kan dat tussendoortje dan vervangen. Je kind moet wel (met hulp) de koolhydraten van de traktatie met het tussendoortje vergelijken. Deze traktatielijst kan daarbij helpen. Of een app, zoals Koolhydraatkenner.

  Een andere mogelijkheid is dat je kind de traktatie mee naar huis neemt. Of je kind eet een traktatie die hij/zij zelf van huis heeft meegenomen. Bespreek dit vooraf met de leerkracht. Zo voorkom je verdriet en onduidelijkheid.

  Schoolactiviteiten met diabetes type 1

  Op school zijn er altijd uitjes, zoals schoolkamp, schoolreisje, sportdag en zwemmen. Op dat soort dagen worden er andere dingen gedaan dan normaal. Dit kan invloed hebben op de bloedglucosewaarden van je kind. Zorg ervoor dat de begeleiders van de activiteit en de school weten welke extra hulp eventueel nodig is. Vertel welke invloed de activiteit op de bloedglucosewaarden van je kind kan hebben. In Informatiebrief begeleiding schoolkamp staat belangrijke informatie bij elkaar.

  Proefwerk, toets of tentamen

  Stress heeft invloed op de bloedglucosewaarde van je kind. Door te hoge of te lage waarden kan je kind zich niet meer concentreren en de toets, presentatie of spreekbeurt niet goed doen.
  Het is goed om met school afspraken te maken over hoe om te gaan met diabetes in toets- of examentijd. Maak gebruik van het formulier voor Aanvraag extra tijd toetsen basisonderwijs of Aanvraag extra tijd toetsen voortgezet onderwijs om dit vooraf goed te regelen.

  Zorgeloos met diabetes naar school

  Meer informatie over diabetes en school vind je op de website Zorgeloos met diabetes naar school.

  Hulp of advies nodig?

  Toen Ian (14 jaar) 2,5 jaar geleden diabetes bleek te hebben, was hij niet meer welkom op school. Zijn moeder Hellen schakelde Diabetesvereniging Nederland en de onderwijsinspectie in. Uiteindelijk was Ian weer welkom op zijn eigen school: ‘Zijn mentor zei onlangs: ik merk helemaal niet dat hij diabetes heeft.’

  Downloads over school met diabetes

  Deel artikel
  Meisje op slaapkamer
  Word nú lid

  Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

  Word nú lid