Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
  • Contact
  • Informatie voor
  • Over DVN
  • Inloggen
help mee

Kinderen met diabetes welkom op de kinderopvang

Het komt niet vaak meer voor dat een kind wordt geweigerd bij een kinderopvang omdat het diabetes heeft. Voor 2017 was dat nog wel eens het geval omdat de regels niet duidelijk waren.

pexels-tatiana-syrikova-3933250

Na een brief van Minister Asscher (destijds Minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid) aan de Tweede Kamer kwam de discussie op gang. Ook werden de regels weer duidelijk op papier gezet:

De belangrijkste regels zijn:

  1. Een kinderopvang mag een kind met diabetes niet weigeren, tenzij daar hele goede redenen voor zijn. Komen kinderopvang en ouders er niet uit dan kan ik het uiterste geval een uitspraak van de rechter worden gevraagd.
  2. Net zoals op de basisschool maken ouders en kinderopvang afspraken over de wijze waarop met de diabetes van het kind moet worden omgegaan. Lees meer hierover op Naar school met diabetes.
  3. Het toedienen van insuline aan kinderen met diabetes is geen ‘voorbehouden handeling’. Dat betekent dat kinderopvangmedewerkers maar ook leerkrachten dit zelf uit mogen voeren. Wel is het belangrijk dat er eerst goede afspraken met ouders worden gemaakt.
  4. Een werkgever mag zijn of haar personeel niet de opdracht verstrekken medisch te handelen. Ouders kunnen hier wel om vragen.

Wat vindt Diabetesvereniging Nederland?

“Toen we in contact kwamen met de ouders van een meisje met diabetes dat geweigerd werd op de peuterspeelzaal, bracht dat de gesprekken over dit onderwerp in een stroomversnelling. We hebben bij de ministeries aangedrongen op een heldere uitspraak. Die is er nu sinds 2017.”

Diabetesvereniging Nederland heeft regelmatig contact met de Ministeries van Onderwijs en Sociale Zaken & Werkgelegenheid over dit soort onderwerpen.

Voor ouders

Er is een Stappenplan om de diabeteszorg op de basischool te organiseren. Dit document kun je ook gebruiken als leidraad om in gesprek te gaan met de kinderopvang.