Word lid en maak het verschil
Word lid
Informatie voor vrijwilligers

Informatie voor vrijwilligers

Welkom op de pagina voor vrijwilligers van Diabetesvereniging Nederland. Wat fijn dat je als vrijwilliger aan de slag bent. Vind hier alle informatie die je nodig hebt om je vrijwilligerswerk voor Diabetesvereniging Nederland te kunnen doen. En zo van betekenis te zijn voor andere mensen met diabetes.

  Welkom op de pagina voor vrijwilligers van Diabetesvereniging Nederland. Wat fijn dat je als vrijwilliger aan de slag bent. Vind hier alle informatie die je nodig hebt om je vrijwilligerswerk voor Diabetesvereniging Nederland te kunnen doen. En zo van betekenis te zijn voor andere mensen met diabetes.

  Nieuw als vrijwilliger?

  Ben je nieuw als vrijwilliger? Welkom! Erg mooi dat je jouw ervaringsdeskundigheid gaat inzetten als vrijwilliger voor mensen met diabetes. In dit welkomstboekje maak je nader kennis met Diabetesvereniging Nederland, onze uitgangspunten van vrijwilligerswerk, wat Diabetesvereniging Nederland je te bieden heeft en wat Diabetesvereniging Nederland van vrijwilligers vraagt.

  Handige bestanden

  Nieuwe activiteit aanmelden

  Mede door de inzet van onze vrijwilligers kunnen we leden en niet-leden boeiende bijeenkomsten aanbieden als diabetescafés, kookworkshops, wandelingen en andere beweegactiviteiten. 

  Via dit formulier kun je een nieuwe activiteit insturen zodat deze wordt opgenomen in de agenda op dvn.nl en de social media van Diabetesvereniging Nederland.

  Je activiteit promoten

  Hoe promoot je alle activiteiten en hoe houd je rekening met de huisstijl?

  Om de activiteit bekend te maken wordt gebruikt gemaakt van de volgende media: plaatsing van de activiteit in de agenda op deze website, persoonlijke e-mail uitnodigingen naar de leden en social media.

  Ook is het mogelijk om in regionale media een advertentie te plaatsen. TIP: meld je activiteit ook aan voor de agenda in de regionale krant. Het gaat dan meestal om een vermelding van naam van de activiteit, datum, tijd en locatie. Deze vermeldingen zijn vaak gratis.

  Heb je vragen over de promotie van activiteiten? Neem contact op met Team Activiteiten of bel met 033 4630566.

  Huisstijl

  Als mensen onze materialen zien, ons online bezoeken en over ons horen, moeten ze een duidelijk en herkenbaar beeld krijgen van wie we zijn en wat ze van ons mogen verwachten. Om dat te bereiken is het nodig dat we eenduidig naar buiten treden.

  Om dit te bereiken hebben we met elkaar afspraken gemaakt over:

  • huisstijl in het algemeen: kleuren, lettertypes, logo’s en beeldmerken maar ook tekstuele stijl en spelling.
  • huisstijldragers (denk aan briefpapier, folders, visitekaartjes, posters, e-mails, nieuwsbrieven, powerpointpresentaties, vlaggen, advertenties, social media, e.d.)

  Door een goed gebruik van de huisstijl ontstaat een herkenbaar en betrouwbaar beeld van de organisatie. Het huisstijlhandboek wordt op dit moment aangepast.

  Heb je een logo nodig voor een presentatie, drukwerk of promotiemateriaal? Bij de downloads bovenaan deze pagina vind je het logo van Diabetesvereniging Nederland. Heb je vragen? Neem contact op met team Activiteiten.

  Social media

  Activiteiten die in de regio’s worden georganiseerd staan in de agenda. Deze activiteiten worden regelmatig gedeeld via de verschillende communicatiekanalen van Diabetesvereniging Nederland: Diabc Magazine, onze nieuwsbrieven (ledennieuwsbrief, algemene nieuwsbrief, nieuwsbrief zorgprofessionals en nieuwsbrief SugarKidsClub), daar waar qua thema relevant, op inhoudelijke pagina’s op de website (zoals bijvoorbeeld ‘voeding’) en via de social media kanalen van Diabetesvereniging Nederland.

  Neem dan eens een kijkje op:

  Facebook pagina Diabetesvereniging Nederland
  Facebookpagina SugarKids
  Facebookpagina JONG
  Like onze pagina’s om ons te blijven volgen en deel de berichten in je netwerk!

  Op X @DiabetesNL plaatst en delen we soms ook algemene berichten over activiteiten. Deze berichten kun je op persoonlijke titel delen binnen je eigen netwerk. Neem een kijkje op ons account en volg Diabetesvereniging Nederland.

  Welke vrijwilligersfuncties zijn er?

  Bij Diabetesvereniging Nederland zijn vrijwilligers actief in verschillende rollen met verschillende expertises. Samen met meer dan 300 vrijwilligers in het land zetten we onze ervaringsdeskundigheid in. 

  We zijn graag lokaal aanwezig en zichtbaar. Dichtbij de mensen die diabetes hebben en ermee leven. En dichtbij waar de diabeteszorg wordt geleverd. Op die plekken zijn we als vrijwilliger actief: door diabetescafés te organiseren, met voorlichting en het uitwisselen van ervaringen, het geven van trainingen, het behartigen van belangen bij zorgverleners, het organiseren van acties, en het verbinden en werven van (nieuwe) leden. 

  We laten zien dat onze vereniging ertoe doet voor mensen met diabetes. Vroeger deden we dat via insulineverkooppunten en gesprekken aan de keukentafel met de diabetesinformatiepost. Nu doen we dat met gemotiveerde teams van vrijwilligers die activiteiten organiseren en zich laat zien en horen!

  Wat kun je doen?

  De volgende vrijwilligersrollen en -functies zijn er:

  1. Coördinatie
   De teamcoördinator is de verbinder van het team die zorgt voor de lokale aanwezigheid, activiteiten coördineert en leden en vrijwilligers activeert en motiveert.
  2. Voorlichting
   Voorlichters geven voorlichting over diabetes vaak in opdracht van derden aan bezoekers van stands, symposia of diabetescafés en promoten onze vereniging bij bijeenkomsten en acties. Voorlichters zijn ook actief bij diabetescafé’s en Meet Up’s.
  3. Belangenbehartiging
   De lokale belangenbehartigers (adviseur zorgkwaliteit) gaan in samenspraak met het bureau van Diabetesvereniging Nederland in gesprek met zorgverleners over de (gemonitorde) zorg en nemen deel in klankbordgroepen en adviesraden gericht op verbetering van (lokale en regionale) zorg.
  4. Educatie
   Cursusleiders geven cursussen, trainingen en themabijeenkomsten aan mensen met diabetes met als doel het informeren en verhogen van kennis en vaardigheden om zelfmanagement uit te kunnen voeren. Coaches worden ingezet om deelnemers aan onze online cursus Diabetes type 2 te ondersteunen.
  5. Evenementen en acties
   Deze vrijwilligers helpen mee met de organisatie van landelijke activiteiten zoals een congres of een (SugarKids)kamp en lokale activiteiten zoals een sponsoractie.
  6. Prikconsulenten
  7. Ervaringsdeskundigen

  Interesse in een (nieuwe) vrijwilligersfunctie? Kijk bij onze vacatures.

  Algemene Ledenvergadering (ALV)

  Algemene Ledenvergadering van Diabetesvereniging Nederland bepaalt de koers van onze organisatie en houdt toezicht op de uitvoering van de plannen. De ALV keurt ook de begroting goed en benoemt de leden van het bestuur. De huidige ALV is gestart in juni 2021 en is voor vier jaar gekozen. De  leden van de ALV vergaderen minimaal twee keer per jaar (juni en december) en vertegenwoordigen alle leden van de vereniging. In totaal kunnen maximaal 25 leden in de ALV.

  Lees meer over de ALV.

  Ondersteuning

  De vrijwilligers worden ondersteund met tools, interactie en training. Omdat de digitale communicatie nu het meest wordt gebruikt, bieden we je het gebruik van MS TEAMS aan. Daarvoor kun je een mailaccount krijgen van Diabetesvereniging Nederland met toegang tot Office 365 met de MS TEAMS applicatie. Tip: organiseer een digitaal diabetescafé met de regio-vrijwilligers en doe hiermee ervaring op. Wil je een naamaccount van Diabetesvereniging Nederland, stuur dan je verzoek naar de activiteiten mailbox.

  Financieel

  Ben je als vrijwilliger actief voor onze vereniging dan willen we natuurlijk ook de financiële zaken goed met je regelen. Welke verzekeringen zijn er geregeld? Welke onkosten worden vergoed en hoe kan je deze declareren? We hebben het voor je op een rij gezet.

  Verzekeringen

  Vrijwilligerswerk kan risico’s met zich meebrengen. Daarom is het belangrijk dat je als vrijwilliger goed verzekerd bent, zodat je niet hoeft op te draaien voor de financiële gevolgen van eventuele schade. Voor je inzet als vrijwilliger heeft Diabetesvereniging Nederland daarom de volgende drie algemene verzekeringen afgesloten:

  • ongevallenverzekering
  • aansprakelijkheidsverzekering
  • evenementen- en/of groepsreisverzekering ten behoeve van grootschalige activiteiten en (zomer)kampen.

  Ongevallenverzekering

  Verzekerd tegen: fysiek en mentaal letsel, overlijden door ongeval.
  Beperking verzekering:

  • Vanaf 86 jaar voor 50% verzekerd
  • Deelname aan risicovolle sporten*, zoals luchtsporten, deelname aan wieler-/motorwedstrijden
  • Motorrijden/scooterrijden door berijder tot 23 jaar.

  Aansprakelijkheidsverzekering

  Verzekerd tegen: schade, juridische bijstand.
  Voorwaarde: voor deze verzekering moet je persoonlijk door Diabetesvereniging Nederland worden aangemeld. Deze verzekering  is specifiek bedoeld voor vrijwilligers die deelnemen aan (zomer)kampen.

  Evenementen en groepsreizen

  Verzekerd tijdens begeleiding van bijzondere evenementen en (zomer)kampen.
  Voorwaarde: voor deze verzekering moet je persoonlijk door Diabetesvereniging Nederland worden aangemeld.

  Als er een (schade-)situatie ontstaat voor een vrijwilliger of derden, waardoor we aanspraak moeten maken op één van deze verzekeringen dan wordt dit voorgelegd aan onze verzekeringsmaatschappij. De beoordeling en de eventueel hiermee samenhangende financiële afwikkeling verrichten zij. De consequentie hiervan is dat de vereniging – dus ook de collega-vrijwilligers – geen uitspraken kan en mag doen over de afhandeling door verzekeringsmaatschappij van deze (schade)situatie bij betrokkenen.

  * De definitie van ‘risicovolle sport’ verschilt per activiteit/sport. Stem dit af met het bureau via activiteiten@dvn.nl

  Declaratieregeling

  Bij het uitvoeren van vrijwilligerswerk maak je soms onkosten. Voor bepaalde kosten kun je een vergoeding krijgen. Bij Diabetesvereniging Nederland heb je als vrijwilliger recht op een reiskostenvergoeding. Hieronder vindt je informatie over wat je kan declareren.

  Reiskosten

  Maak gebruik van de goedkoopste vervoersmogelijkheid. Reiskosten worden vergoed op basis van openbaar vervoer tweede klas. Reis je met eigen vervoer dan bedraagt de vergoeding maximaal €0,32 cent per gereden kilometer. 

  Verblijfskosten

  Meestal is voorafgaande aan een activiteit bekend of er verblijfskosten gemaakt worden als je je inzet voor onze vereniging. Dit moet je dan aanmelden en aanvragen bij de budgethouder (regiomanager of contactpersoon bureau). Als je een akkoord hebt gekregen kun je jouw verblijfskosten declareren. De daadwerkelijk gemaakte kosten, of een gedeelte daarvan, worden dan vergoed.

  Onkosten

  Maak je onkosten ten behoeve van je werkzaamheden? Dan kun je die declareren onder vermelding van reden en datum. Bij bedragen hoger dan € 25,00 per maand, overleg je vooraf met de budgethouder of deze kosten vergoed worden. Als je een akkoord hebt gekregen, krijg je de daadwerkelijk gemaakte kosten, of een gedeelte daarvan, vergoed.

  De maximale vergoeding van telefoonkosten bedraagt € 5,00 per maand en wordt alleen verstrekt na goedkeuring van de budgethouder.

  Representatiekosten worden alleen vergoed wanneer het gaat om attenties zoals een bloemetje of een kaartje. ICT-middelen, zoals soft- en hardware, worden niet vergoed. Verbruiksmateriaal zoals printerpapier en/of inktpatronen worden wel vergoed.

  Declaraties

  Voor declaraties maken we gebruik van het declaratiesysteem van Spend Cloud. Als je een account hebt bij Spend Cloud kun je gebruik maken van het systeem via onderstaande link:

  https://dvn.spend.cloud/auth/login

  Bij de eerste keer inloggen klik je op ‘Ik weet mijn wachtwoord niet’ en volg je de instructies op het scherm.

  Je kunt declareren via je internetbrowser, maar ook via de Spend Cloud App. Hier vind je een uitgebreide handleiding die zowel declareren via de internetbrowser als via de app uitlegt. Gebruik hiervan wat voor jou prettig is.

  Heb je nog geen account bij Spend Cloud? Stuur een bericht naar Team Activiteiten.

  Heb je afspraken gemaakt met zaalverhuurders of andere bedrijven voor jouw activiteit? Zij kunnen rechtstreeks de facturen (in pdf vorm) sturen aan Diabetesvereniging Nederland.

  Budgethouders

  Binnen Diabetesvereniging Nederland zijn er verschillende budgethouders:

  • voor vrijwilligers in de regio is de budgethouder Team Community & Educatie;
  • voor adviseurs zorgkwaliteit is de budgethouder Angela de Rooij;
  • voor de SKC/JONG-vrijwilligers is de budgethouder Team Community & Educatie.

  Heb je vragen over declaraties? Neem dan contact op met Financiële zaken.

  Deel artikel
  Meisje op slaapkamer
  Word nú lid

  Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

  Word nú lid