Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
 • Contact
 • Informatie voor
 • Over DVN
 • Inloggen
help mee

DVN standpunt over vergoedingen voor diabetestechnologie

Een bredere glucosesensor en (hybrid) closed loop vergoeding. Wat doet Diabetesvereniging Nederland (DVN) om dit voor elkaar te krijgen? En wat is ons standpunt? En hoe zit het precies met de indicaties en andere voorwaarden? Bekijk het hier.Loop algoritme sensor en pomp

 

Hoe zit het met indicaties en voorwaarden voor vergoedingen?

Ties Obers, belangenbehartiger bij Diabetesvereniging Nederland, legt het uit in de volgende video:

Heb je naar aanleiding van deze video vragen of ben je lid en heb je hulp nodig van onze belangenbehartigers? Neem dan contact met ons op.

Wat is het standpunt van de DVN rondom vergoedingen voor diabetestechnologie?

Ons standpunt is dat diabetestechnologie, zoals (hybrid) closed loop systemen, sensoren, slimme insulinepennen breed vergoed moeten worden. Deze hulpmiddelen helpen mensen met diabetes om hun gezondheid direct te verbeteren, om complicaties te voorkomen en bovenal de kwaliteit van leven te verbeteren.

Mensen met diabetes zijn meestal goed in staat om zelf te bepalen welke technologie passend is, en dit in overleg met de behandelaar in te zetten. De huidige regels zorgen ervoor dat veel mensen met diabetes niet de hulpmiddelen en technologie krijgen die het beste bij hen past. Dit zorgt ervoor dat zij niet voluit kunnen leven. Maar vooral ook dat zij op korte en lange termijn meer gezondheidsschade oplopen.

DVN geeft haar standpunt dagelijks aan in overleggen met allerlei partijen zoals wetenschappers, verzekeraars, overheden, artsen en verpleegkundigen.

De regels, afspraken en wetten over vergoedingen zijn ingewikkeld. Wij krijgen regelmatig vragen en opmerkingen over wat Diabetesvereniging doet. In onderstaande Q&A vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Waarom duurt het zo lang voordat er een uitspraak komt? 

Wij voelen en delen de frustratie van iedereen die graag een ander hulpmiddel wil gebruiken, maar deze nu niet vergoed krijgt. DVN spreekt dagelijks met partners en andere organisaties om duidelijk te maken dat dit niet kan. Ook zetten we al onze middelen in om meer informatie te verspreiden over het enorme voordeel dat hulpmiddelen bieden. 

Wat doet DVN om dit standpunt kracht bij te zetten?

Uiteraard spreken wij ons standpunt steeds uit bij de Rondetafel Diabeteszorg, maar ook bij andere belangrijke partijen zoals zorgverzekeraars, Zorginstituut Nederland en het ministerie van VWS. Dat doen we voortdurend, soms achter de schermen en dus minder zichtbaar, vaak ook openbaar en dus meer zichtbaar.

Een aantal van de zichtbare acties vind je hieronder:

 • Juni 2023 Brief aan diverse organisaties

Op donderdag 15 juni stuurt Diabetesvereniging Nederland een brief aan een groot aantal organisaties over de vergoeding van diabetestechnologie. Hierin verbaast Diabetesvereniging Nederland zich over het ontbreken van een vergoeding voor CGM en Hybride Closed Loop technologie, ondanks dat er inmiddels CGM alternatieven zijn die niet duurder zijn of zelfs goedkoper dan FGM sensoren.

 • Mei en juni 2023: Voortzetting gesprekken Tweede Kamerleden

De persoonlijke gesprekken met Tweede kamerleden worden vervolgd. Ook volgt een werkbezoek van Tweede Kamerlid Judith Tielen (VVD) aan Diabetesvereniging Nederland.

 • November en december 2022: Gesprekken Tweede Kamerleden

Persoonlijke gesprekken met diverse Tweede Kamerleden waarin problemen rond sensorvergoeding en andere technologieën en de geplande bezuinigingen rond vergoedingen van medicijnen uitgebreid zijn besproken. 

 • 22 juli 2022: Reactie minister Kuipers op brief mei 2022

We ontvangen de reactie van minister Kuipers op onze brief van mei 2022. We publiceren in die week daaruit de belangrijkste punten en verspreiden deze via de nieuwsbrieven, website en de socials. We zijn niet tevreden met de antwoorden in de brief. We gaan verder in overleg met de overige ondertekenaars van de brief over de verdere stappen.

 • 9 juni 2022: Ingestuurde argumenten voor debat minister van VWS en vaste Kamercommissie van VWS

Expliciet werd onze brief aangehaald door Mohammed Mohandis van de PvdA. Wij hebben zijn vragen en het bijbehorende debat uitgeschreven:

 • Transcript Debat Geneesmiddelenbeleid / Hulpmiddelenbeleid / Pakketbeheer
  9 juni 2022
 • Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Commissiedebat
 • Minuut: 0.54.39 t/m 0.57.59 en 4.08.14. t/m 4.10.10

Heer M. Mohandis (PvdA) :…Diabetesvereniging Nederland heeft een vrij ingewikkelde term RTCGM, Real Time Glucose Monitoring System. In gewone mensen taal; iemand als mijn moeder die heeft de variant 1 diabetes en toen ik dit allemaal las duizelde het mij eerst van wat wordt hier nou allemaal bedoeld. Maar dit is een beter systeem en dan blijft toch de vraag van waarom, waarom wordt dit niet opgepakt. Hoe staat dit, ben wel benieuwd wat er met zo’n goed advies gebeurt, hoe dat landt. Doen we daar iets mee of laten we dat aan ons voorbij gaan…

In die zelfde brief..

Voorzitter: Een vraag van mevrouw Paulusma (D66), dus mevrouw Paulusma

Mevrouw Paulusma: Ja, dankuwel voorzitter. Ja even op dat laatste. Dat moeilijke woord, dat staat al denk ik ergens wel genoteerd nu. Maar dit is natuurlijk de eeuwige discussie want (Meneer Mohandis: zeker) de ontwikkelingen gaan door, er zal altijd iets beter zijn dan wat er al is, maar ik denk dat het basispakket niet zo oprekbaar is. Dus hoe kijkt de Partij van de Arbeid, komt er dan iets in en dan er iets uit of? Hoe kijkt u naar, ja hoe kijkt u naar het basispakket?

Voorzitter: Meneer Mohandis?

Meneer Mohandis: Ten principale kijken wij naar een basispakket waarin zaken die medisch noodzakelijk zijn maar ook echt echt een enorme impuls geven aan de kwaliteit van het leven dat we die er goed in hebben zitten en u werkt hier, ik ben hier tenminste nog niet heel lang woordvoerder op dit dossier, dat geef ik toe, ik kom uit het onderwijs, maar, wat ik wel weet is dat, dat het niet zo is dat wij politiek bedrijven met er gaat iets in en er gaat iets uit. Zo werkt het pakket niet. Wat wel.. Nee nee in essentie is dat niet hoe politiek wordt bedreven. Eigenlijk gaat het erom wat we met elkaar als samenleving willen dragen, wat we met elkaar belangrijk vinden. Wat we van waarde vinden. En uiteindelijk is de partij van de arbeid altijd een partij geweest die breder kijkt dan alleen er iets in stoppen. En we zijn uiteraard bereid ook om te kijken naar iets als verspilling en andere zaken he om die principale discussie te voeren, wil ik ook aangaan die discussie met u, zeker loop ik niet voor weg. Maar dat betekend niet, in uw eigen woorden, het ontwikkeld zich, er komen nieuwe dingen op ons af, om die dan niet een kans te geven, om die niet te agenderen, om die niet uit te proberen. En als een pakket betekend meer dragen als samenleving, dan staat de Partij van de Arbeid aan de kant van dan dragen wij meer als samenleving, dat weet u ook.

Voorzitter: Meneer Mohandis; u heeft nog een dikke minuut, gaat u gang

Meneer Mohandis: Dankuwel voorzitter. In diezelfde brief van de Diabetesvereniging Nederland, onder andere de Diabetesvereniging Nederland, wordt het kabinet ook om een standpunt gevraagd ten aanzien van de ongelijkheid in behandelmogelijkheden, en als ik het zo samenvat en dat refereert ook aan mijn vorige punten voorzitter en dat dus even voor nu; mijn eerste termijn, dankuwel.

Voorzitter: Dankuwel meneer Mohandis

Minister Kuipers: Voorzitter, dan vroeg de heer Mohandis naar de status van Realtime Glucose Monitoring bij patiënten met suikerziekte, doen we iets met dit systeem dat beter is, waarom wordt het niet opgepakt. Voor diabeteshulpmiddelen voorzitter geldt in algemene zin dat er in hoog tempo veel nieuwe technologie op de markt komt, dit geldt dus ook voor die Real Time Glucose Monitoring. Het Zorginstituut heeft recent onderzocht of er voldoende passend wetenschappelijk bewijs is om opnieuw een standpunt in te nemen of meer patiëntengroepen in aanmerking komen voor deze Real Time Continue Monitoring en of het een duidelijke klinische meerwaarde heeft ten opzichte van een andere vorm, excuses voor de terminologie, maar Flash Glucose Monitoring en het Zorginstituut kwam tot de conclusie dat de betreffende studies voor nu onvoldoende zijn om het huidige standpunt te overwegen. Maar dat blijft uiteraard iets wat telkens weer opnieuw beoordeeld kan worden.

Bekijk het debat

 • mei 2022: Vervolgbrief naar minister Kuipers met nieuwe argumenten en bewijsvoering

In januari 2022 stuurde Diabetesvereniging Nederland (DVN) samen met andere diabetesorganisaties een welkomstbrief aan de nieuwe Minister van Volksgezondheid, professor dr. Kuipers. Op zijn uitgebreide reactie d.d. 7 maart stuurden wij afgelopen week een vervolg met daarin nieuwe argumenten en bewijsvoering

 • Breed uitdragen belang diabetestechnologie

Informatie over het belang van diabetestechnologie uitdragen via social media, webinars en mailings naar onder meer zorgprofessionals en andere belangrijke partijen. Diabetestechnologie geeft een hogere kwaliteit van leven en bespaart kosten op zowel de korte als lange termijn, onder meer door de langere kans op complicaties. Daarom is het van belang dat volledige keuzevrijheid ervoor zorgt zodat iemand met diabetes in overleg met de zorgverlener zelf kan kiezen welke technologie bij hem of haar past. 

 • 3 maart 2022: brief naar Zorginstituut Nederland 

Op 15 februari 2022 publiceerde Zorginstituut Nederland een artikel over vergoeding van de RT-CGM. DVN waardeert het dat het Zorginstituut de beslissing en haar overwegingen rondom de vergoeding van RT-CGM toelicht aan het publiek. DVN heeft echter wel een aantal vragen en opmerkingen in een brief aan het Zorginstituut gestuurd op donderdag 3 maart jl.

 • Oproep 1 maart 2022: plaats jouw 1 minuut pleidooi voor bredere vergoeding

Wij riepen (samen met andere organisaties) onze leden, en iedereen met diabetes op om op 1 maart een video van 1 minuut te plaatsen op social media met daarin een pleidooi voor bredere vergoeding. Op deze manier willen we het brede Nederlandse publiek alert maken op de noodzaak van de technologie en de problemen om deze vergoed te krijgen. 

 • Januari 2022: brief aan nieuwe minister Kuipers 

Ernst Kuipers is in januari 2022 aangesteld als de nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Samen met een groot aanyal andere diabetesorganisaties stuurden wij minister Kuipers een brief om de vergoedingen van diabetestechnologie onder de aandacht te brengen. 

Lees hier de brief aan minister Kuipers

 • Uitdragen Overzicht wetenschappelijk bewijs Diabetes Fonds november 2021

Op 2 november 2021 presenteerde het Diabetes Fonds een nieuw overzicht met wetenschappelijk bewijs over het effect van Hybrid Closed Loop systemen.

DVN heeft nauw contact met het Diabetes Fonds en we gebruiken hun overzicht in de gesprekken met stakeholders om tot een brede vergoeding van deze systemen te komen. 

Zo heeft DVN dit document begin november direct doorgestuurd aan verschillende medewerkers van zorgverzekeraars, Zorginstituut Nederland en het ministerie van VWS. DVN heeft het document ook geagendeerd op de eerstvolgende bijeenkomst van de Rondetafel Diabeteszorg.

DVN is het Diabetes Fonds zeer dankbaar voor het overzicht en onderschrijft de conclusies van het Diabetes Fonds. 

Wel is DVN ook kritisch op veel van de onderzoeken in het overzicht, omdat het effect op kwaliteit van leven niet voldoende naar voren komt. 

Wij blijven dergelijke overzichten en argumenten delen met de verschillende beleidsmakers. En blijven hameren op een goed, zorgvuldig en spoedig proces om tot verandering in vergoedingscriteria te komen.

 • Brief naar Vaste kamercommissie VWS juni 2021

Begin juni 2021 constateerden wij dat de signalen van de Rondetafel Diabeteszorg niet bij de minister aankomen. Hierop hebben wij vanuit DVN op dinsdag 22 juni 2021 een brief gestuurd aan de Vaste Kamercommissie VWS met het verzoek om de (H)CL en CGM vergoeding met demissionair minister van Ark te bespreken. CDA-kamerlid Joba van den Berg pakte dit op en legde de brief voor aan demissionair minister van Ark.

Het commissiedebat met het DVN standpunt rondom diabetestechnologie in het verzekerde pakket kan hier worden teruggekeken. (vanaf 46 minuten en vanaf 2 uur 48 minuten). Hieronder de letterlijke weergave van de vraag en het antwoord in het commissiedebat.

Vraag en antwoord in kamercommissiedebat 30 juni 2021

Vraag van mevr. Joba van den Berg, kamerlid CDA (letterlijke weergave)

‘En tegen die achtergrond ook; ik heb van de Diabetesvereniging een email ontvangen met dat ze pleiten voor het opnemen van een nieuwe technologie in het basispakket. En er wordt dus ook gesteld dat die evidence based is. Dus dat er bewezen effectiviteit is. Wellicht dat de behandeling dat is, maar wat CDA mist is het financiële plaatje in de keten. Wat zijn de ketenkosten en wat zijn de besparingen bij de implementatie? Is de minister bereid daar naar te laten kijken?’

Antwoord van minister van medische zorg Tamara van Ark, VVD (letterlijke weergave)

‘De vraag van mevrouw Van den Berg over diabetes; vind ik ook weer als je inzoomt op de thematiek van dit debat eigenlijk wel zo’n dilemma. Ja, er is een pleidooi om dit op te nemen in het basispakket, ook een uitspraak dat het evidence based is, maar hier zien we ook dat hoe het proces z’n werk zou moeten krijgen. Bij diabeteshulpmiddelen zien we in korte tijd heel veel nieuwe technologieën op de markt komen, zo is er ook technologie onderweg die het meten van bloedwaarden koppelt aan het automatisch toedienen van insuline bijvoorbeeld¹. En dan is het extra van belang om ook te kijken, als je een nieuwe techniek opneemt in het pakket, is dat het Zorginstituut ook toetst of het voldoet aan de eis van de wetenschap en de praktijk. Dus het is niet zo zeer de vraag, is de techniek op de lange termijn goedkoper, maar de vraag is: heeft de techniek meerwaarde voor de patiënt? Worden de behandelresultaten verbeterd. Wat mij betreft kan dat ook betekenen dat een baat buiten de zorgen ligt, als een patiënt door deze techniek meer kan werken, dan is dat ook relevant. Nou bij de Ronde Tafel Diabetes, daar is ie voor uitgekomen en dat bewijs is er op dit moment onvoldoende. En dat betekent dat met de spelregels die we hebben dat het aan de fabrikanten is om aan te tonen dat het product wel voldoet aan de pakketcriteria. Want dat geldt ook voor alle andere zaken in het basispakket. Nou, daar lopen inmiddels onderzoeken voor, en er zullen er nog meer starten. En als dat voldoende bewijs er is, dat gaat het Zorginstituut een beslissing nemen over al dan niet vergoeding van het product.’

¹Genoemde technologie is uiteraard al sinds een aantal jaren op de markt en de (H)CL en CGM vergoeding waarover in de ingezonden brief wordt gesproken is onderdeel van deze technologie.

Wat is de volgende stap voor DVN?

We zijn blij dat ons signaal is overgekomen. Dat het CDA dit punt heeft ingebracht in de Vaste Kamercommissie en dat Minister van Ark hierop heeft gereageerd is een stap in de bewustwording. Dit is voor onze achterban natuurlijk niet voldoende. We gaan dus door met het aankaarten van deze belangrijke vergoeding voor mensen met diabetes. Uiteraard ook in samenspraak met de Rondetafel Diabeteszorg.

Waarom horen wij niet vaak iets over de voortgang?

Afgesproken is dat de verschillende overwegingen van deelnemende partijen niet openbaar gedeeld zullen worden. DVN pleit altijd voor openheid, maar om het proces niet te verstoren, respecteert DVN deze afspraak.

Wie zit er aan de Rondetafel namens DVN? 

Namens DVN zitten twee belangenbehartigers aan tafel. Beide hebben diabetes type 1. De ene afgevaardigde richt zich meer op medicijnen, de ander meer op technologie. 

Ties Obers richt zich op technologie en heeft dit dossier onder zijn hoede. Ties heeft diabetes type 1 sinds zijn 20e, nu ongeveer 15 jaar. Hij heeft zich eerder sterk gemaakt voor meer onderzoek richting een wereld zonder type 1 diabetes bij JDRF Nederland, waaronder de ontwikkeling van sensoren en closed loop systemen. Persoonlijk loopt hij ook tegen vergoedingsproblematiek aan. Hij is zeer gemotiveerd om iedereen met diabetes die technologie te bieden die hem of haar het beste past. 

Wat gebeurt er aan de Rondetafel Diabeteszorg? 

De Rondetafel is een plek waar gediscussieerd wordt over (relatief) nieuwe vormen van behandeling en hoe deze vergoed worden. In de Rondetafel zijn vele verschillende partijen vertegenwoordigd. DVN benadrukt elke keer weer het standpunt. Draagt daar argumenten voor aan, biedt wetenschappelijke studies en andere feiten aan en gaat in discussie met partijen die een ander standpunt hebben.

Wie beslist er over de vergoedingen voor diabetestechnologie?

Afhankelijk van wat er vergoed moet worden, beslissen de zorgverzekeraars of het Zorginstituut Nederland of iets vergoed moet worden. Doorgaans op voorspraak van de wetenschappelijke vereniging van de beroepsgroepen en in mindere mate de patiëntvertegenwoordigers. DVN zet door om de stem van mensen met diabetes te laten horen. Het gaat immers om ons.

Is DVN het altijd eens met beslissingen rond diabetestechnologie?

Nee, zeker niet. En het is vaak ook niet aan DVN om een beslissing te nemen. Het is onze taak om vanuit patiëntenperspectief onze visie te verwoorden. En argumenten aan te dragen waarom we voor of tegen bepaalde standpunten zijn. Daar wordt doorgaans heel goed naar geluisterd en zo hebben wij veel zaken positief kunnen veranderen. Dat is echter niet altijd mogelijk.

Doet DVN dit alleen? 

Uiteraard niet. Er zijn veel organisaties en individuen die zich inzetten voor deze zaak. Denk aan onze eigen DVN leden, het Diabetes Fonds, Sensorvergoeding, individuele artsen en wetenschappers, verzekeraars en overheden. Goed om te noemen is dat, ondanks dit vergoedingsprobleem zeer veel frustratie brengt, het ook hartverwarmend is hoe zoveel mensen zich inspannen om de zorg voor mensen met diabetes beter te krijgen. 

Wat gebeurt er buiten de Rondetafel op het gebied van diabetestechnologie? 

Ook buiten de Ronde Tafel is DVN zeer actief om diabetestechnologie zo snel en goed mogelijk bij mensen met diabetes te krijgen. Een greep uit onze activiteiten:

 • DVN werkt vanuit het patiënten perspectief mee aan richtlijnen
 • DVN faciliteert wetenschappelijk onderzoek vanuit patiënten perspectief (zoals bij de kunstalvleesklier)
 • DVN participeert in wetenschappelijk onderzoek
 • DVN is individueel in gesprek met alle zorgverzekeraars om sensor en (hybrid) closed loop systemen beter toe te lichten
 • DVN is individueel in gesprek met fabrikanten om hun rol in het vergoedingsstuk te bespreken
 • DVN heeft meegewerkt aan een ‘position statement’ over DIY Loopen
 • DVN werkt vanuit patiënten perspectief mee aan scholing over diabetestechnologie aan zorgprofessionals
 • DVN heeft de focus  verschoven van alleen sensor naar sensor én (hybrid) closed loop systemen, omdat men sensor A met sensor B vergeleek, zonder te kijken naar de toegevoegde waarde van de (hybrid) closed loop systemen
 • DVN werkt aan een keuze tool; “Hoe kies een (Hybrid) Closed Loop?”

Heb je ervaringen die je graag met ons deelt of ideeën? Neem dan zeker contact met ons op. Alleen door krachten te bundelen kunnen we die vuist maken die nodig is.

Help mee

Help mee

Goede zorg is belangrijk bij diabetes. Wij zetten ons in voor brede vergoeding en beschikbaarheid van goede zorg en hulpmiddelen. Dat kunnen we niet zonder jou.

Word lid

Blogs lezen en schrijven over leven met diabetes?Deel je ervaringen met anderen.
NAAR HET TREFPUNT