Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
  • Contact
  • Informatie voor
  • Over DVN
  • Inloggen
help mee

Diabetes op school: voor leerkrachten en begeleiders

Een kind met diabetes is niet anders dan andere kinderen. Maar een kind met diabetes heeft wel andere en extra aandacht nodig. Goede informatie, goede afspraken en een goede voorbereiding halen veel onzekerheid weg.

Voor jou als leerkracht of begeleider is het belangrijk om te weten wat diabetes is en waar je rekening mee houdt. Een kind met diabetes mag vaker tussendoor iets eten. Jonge kinderen met diabetes hebben meer begeleiding nodig bij hun diabetes dan oudere kinderen. We geven tips om zo gemakkelijk mogelijk om te gaan met diabetes in de klas.

Diabeteszorg op school

Oudere kinderen kunnen meestal zelfstandig hun medicatie toedienen en meten. Jonge kinderen hebben hierbij begeleiding nodig. Dit kan begeleiding zijn van iemand op school op vrijwillige basis, een verpleegkundige of van de ouders zelf. Ouders en school maken hier afspraken over:

Factsheet: waarin je leest hoe diabeteszorg op school wettelijk geregeld is. Wat doe je als een kind met diabetes wordt aangemeld bij jou op school? Of als er diabetes is ontdekt bij een kind op jouw school?
Stappenplan: een praktische leidraad voor school en ouders om diabeteszorg op school te organiseren.

Begeleiding van een kind met diabetes

Onderwijspersoneel mag kinderen helpen bij diabeteshandelingen. Dat betekent: bloedglucose meten en interpreteren, de hoeveelheid insuline bepalen en insuline toedienen. Er gelden wel voorwaarden: het gebeurt vrijwillig, niet tegen betaling en er zijn afspraken over achtervang bij calamiteiten. Zorg dat je een goede instructie krijgt van een diabetesverpleegkundige of van ouders. Belangrijk is dat uitgezocht wordt of de diabeteshandelingen vallen onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van school. Is dat niet zo? Ga dan met de ouders in gesprek over (het afvangen) van de risico’s, bijvoorbeeld doordat de ouders de premie betalen.

Maak afspraken met de ouders over de diabetes

Heb je een kind met diabetes in je klas of op de opvang? Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken met de ouders van het kind. Ga in gesprek met de ouders aan de hand van de checklist. Ouders moeten zoveel mogelijk bereikbaar en zijn samen met het kind verantwoordelijk voor de diabeteshulpmiddelen. Ga na welke verwachtingen ouders van de school of opvang hebben. En hoe je daar in kunt helpen.

Sporten, schoolkamp en andere activiteiten met diabetes

Bij activiteiten als schoolkamp, zwemmen of sportdag is er een ander ritme. Meestal weet een kind zelf hoe hij of zij moet handelen. In het algemeen geldt dat door inspanning de bloedglucosewaarde lager wordt. Eten en insuline moeten daarop afgestemd worden. Gaan jullie op schoolkamp? Informeer dan ook de andere begeleiding over het kind met diabetes.

Stress als je diabetes type 1 hebt

Stress en inspanningen hebben grote invloed op de bloedglucosewaarde en veroorzaken schommelingen. Als deze schommelingen tijdens een toets zijn, moet de bloedglucosewaarde eerst weer op peil worden gebracht. Hierdoor kan er minder tijd overblijven om de toets te maken. Soms zal er daarom extra tijd nodig zijn om een toets goed te kunnen afronden. Hierover van tevoren afspraken maken met ouders en kind geeft duidelijkheid.

Ziekte als je diabetes type 1 hebt

Door ziekte kan de bloedglucosewaarde van een kind met diabetes ernstig verstoord raken. Neem bij een ziek kind altijd contact op met de ouders.

Meer achtergrondinformatie over diabetes op school

Zorgeloos met diabetes naar school

Steun ons regelmatig

Steun ons regelmatig

Jong en oud met diabetes steunen? Help met een periodieke gift. Met jouw hulp komen we op voor alle mensen met diabetes.

Doneer periodiek

Blogs lezen over leven met diabetes?Blogs lezen over leven met diabetes?