Word lid en maak het verschil
Word lid
Diabetes op de kinderopvang

Diabetes op de kinderopvang

Het komt niet vaak meer voor dat een kind wordt geweigerd bij een kinderopvang omdat het diabetes heeft. Voor 2017 was dat nog wel eens het geval omdat de regels niet duidelijk waren.

  Het komt niet vaak meer voor dat een kind wordt geweigerd bij een kinderopvang omdat het diabetes heeft. Voor 2017 was dat nog wel eens het geval omdat de regels niet duidelijk waren. Na een brief van Minister Asscher (destijds Minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid) aan de Tweede Kamer kwam de discussie op gang.

  Regels rond diabetes op de kinderopvang

  • Een kinderopvang mag een kind met diabetes niet weigeren, tenzij daar hele goede redenen voor zijn. Komen kinderopvang en ouders er niet uit dan kan ik het uiterste geval een uitspraak van de rechter worden gevraagd.
  • Net zoals op de basisschool maken ouders en kinderopvang afspraken over de wijze waarop met de diabetes van het kind moet worden omgegaan. Lees meer hierover op Naar school met diabetes.
  • Het toedienen van insuline aan kinderen met diabetes is geen ‘voorbehouden handeling’. Dat betekent dat kinderopvangmedewerkers maar ook leerkrachten dit zelf uit mogen voeren. Wel is het belangrijk dat er eerst goede afspraken met ouders worden gemaakt.
  • Een werkgever mag zijn of haar personeel niet de opdracht verstrekken medisch te handelen. Ouders kunnen hier wel om vragen.

  Met anderen praten over je kind?

  In het Trefpunt kun je met anderen praten over je kind met diabetes. Want je hoeft het niet alleen te doen!

  Uitspraak in 2017

  Toen we in contact kwamen met de ouders van een meisje met diabetes dat geweigerd werd op de peuterspeelzaal, bracht dat de gesprekken over dit onderwerp in een stroomversnelling. We hebben bij de ministeries aangedrongen op een heldere uitspraak. Die is er nu sinds 2017. Diabetesvereniging Nederland heeft regelmatig contact met de Ministeries van Onderwijs en Sociale Zaken & Werkgelegenheid over dit soort onderwerpen.

  Stappenplan organisatie diabeteszorg

  Er is een Stappenplan diabeteszorg op school om de diabeteszorg op de basisschool te organiseren. Dit document kun je ook gebruiken als leidraad om in gesprek te gaan met de kinderopvang.

  Deel artikel
  Meisje op slaapkamer
  Word nú lid

  Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

  Word nú lid