Word lid en maak het verschil
Word lid
Diabetesvereniging Nederland

Ziek thuis door diabetes

Je zit ziek thuis door je diabetes of door complicaties van de diabetes. Dat is een rotsituatie. Hopelijk is het tijdelijk en kun je snel weer doen wat je wilt. Maar als het langer duurt, dan krijg je...

  Je zit ziek thuis door je diabetes of door complicaties van de diabetes. Dat is een rotsituatie. Hopelijk is het tijdelijk en kun je snel weer doen wat je wilt. Maar als het langer duurt, dan krijg je te maken met wetten en regelingen. Bekijk hier hoe dat gaat.

  Ziekte is voor niemand fijn

  Ziek zijn is rot voor jou als werknemer en voor je werkgever en collega’s. Daarom zijn er afspraken gemaakt wanneer duidelijk is dat je verzuim lang gaat duren. Je wordt dan als werknemer direct begeleid volgens een stappenplan. Meer hierover lees je op de pagina Mijn rechten met een ziektewet uitkering van het UWV. Ook in je eigen CAO kunnen extra afspraken staan. Kijk daarvoor naar de CAO voor jouw werk.

  De Ziektewet

  • Doorbetaling van je loon

  Als je ziek bent, betaalt de werkgever het loon door. Meestal is dat 70% van je dagloon. Soms zijn er afspraken over wachtdagen. Dat zijn de eerste dagen van je ziekteverlof. Voor wachtdagen ontvang je geen loon. Bekijk hiervoor je CAO of vraag het aan de afdeling personeelszaken (of HRM). Lees hierover meer op de pagina Hoe hoog is mijn ziektewet uitkering van het UWV.

  • Plan van aanpak

  Als je voor langere tijd ziek bent gemeld, vindt er binnen 6 weken een gesprek met de arbodienst plaats. Na dat gesprek stel je samen met je werkgever een plan van aanpak op. Dit heet een re-integratieplan. Dit is er op gericht om als je gezondheid het toelaat, zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan.

  • Aanstelling casemanager

  Voor verzuim moet je werkgever een casemanager aanwijzen waar je met je vragen terecht kunt en die weet welke stappen gezet moeten worden. Soms is het mogelijk om een casemanager te kiezen die kennis heeft over diabetes. Als je dat wilt, bespreek dat dan met je werkgever.

  • Re-integratie

  In het plan van aanpak staan de afspraken die je met de werkgever maakt over je herstel en manier van terugkeer op de werkplek. Ook wordt vastgelegd hoe het herstel richting terugkeer naar werk gaat. Op de pagina van de UWV vind je meer over re-integratie, waar je op moet letten, wat jij kunt verwachten van je werkgever en arbodienst, en wat zij van jou verwachten. Bewaar alle documenten, ook de evaluatieformulieren. Die heb je later misschien nog nodig.

  Naar de bedrijfsarts

  Binnen 6 weken na je ziekmelding wordt je automatisch uitgenodigd voor een gesprek met je bedrijfsarts. Gebruik deze afspraak om mogelijkheden voor werkaanpassingen te beoordelen. En breng eventueel je eigen behandelend arts in contact met de bedrijfsarts.

  Advies van de bedrijfsarts

  De bedrijfsarts kan adviseren onder welke voorwaarden je je werk weer kan hervatten. Uiteraard rekening houdend met je diabetes. Ook kan een werkgever een bedrijfsarts inschakelen als hij twijfelt of je ziekmelding terecht is. Een werkgever kan en mag dat nooit zelf beoordelen. 

  Second opinion of deskundigenoordeel

  Het kan zijn dat de bedrijfsarts wil dat je weer gaat werken, terwijl jij dat nog niet ziet zitten. Als je het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts kun je een second opinion aanvragen bij de arbodienst of via IKA Ned. Vraag of er kosten aan verbonden zijn en wie die kosten moet betalen. Daarnaast kunnen zowel werknemers als werkgevers een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen.

  Terugkeer is niet mogelijk

  Misschien kom je samen tot de conclusie dat er geen (volledige) terugkeer meer mogelijk is in je eigen werk of binnen de organisatie. In dat geval moet buiten de organisatie naar een oplossing worden gezocht (2e spoor). Als het 2e spoortraject start dan moet dit duidelijk afgesproken en vastgelegd zijn. Meestal begeleidt een re-integratiebureau dit traject.

  Wat is er wel mogelijk?

  In overleg met een arbeidsdeskundige wordt beoordeeld wat je functiemogelijkheden zijn en of het 2e spoor kan worden gestart. Dat is afhankelijk van de mogelijkheden voor passende arbeid, rekening houdend met je belastbaarheid. Heldere afspraken zijn nodig over:

   1. Wat passend werk is in jouw situatie
   2. Wat er gedaan is om een geschikt werk te vinden (bijvoorbeeld begeleiding van sollicitaties, een proefplaatsing, detachering of directe overplaatsing naar een andere werkgever)

  De WIA-uitkering

  Als je bijna twee jaar ziek bent of minder kunt werken door ziekte, kun je een WIA uitkering aanvragen. WIA betekent: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Je kunt een WIA-uitkering aanvragen als je na bijna 2 jaar ziekte (88 weken) niet of minder kunt werken. Start hier op tijd mee, want na twee jaar betaalt de werkgever geen loon meer door. Je hebt hier ook een aantal formulieren bij nodig zoals het stappenplan en de evaluatieformulieren van de re-integratieperiode. Op Bijna 2 jaar ziek van het UWV kun je hier meer over lezen.

  De verzekeringsarts of keuringsarts

  Een verzekeringsarts van het UWV (dit wordt vaak de ‘keuringsarts’ genoemd) beoordeelt wat wel en wat niet mogelijk is. En beoordeelt ook wat je hebt gedaan om te kunnen blijven werken. De uitslag van het keuringsrapport bepaalt je recht op een uitkering. De verzekeringsarts moet je medische gegevens vertrouwelijk behandelen. De informatie mag niet zomaar gedeeld worden met je werkgever. Het UWV mag je werkgever wel melden dat je arbeidsongeschikt bent, hoe lang het gaat duren en wat je belastbaarheid is. Dit mag zonder jouw toestemming.

  Juridische ondersteuning

  Artikel 3 lid 1 sub a van de Arbowet verplicht werkgevers zoveel mogelijk te voorkomen dat werk een nadelige invloed heeft op de gezondheid. Kwetsbare werknemers, zoals sommige mensen met diabetes, hebben hierbij recht op extra bescherming. Heb je een conflict op het werk dat samenhangt met je diabetes, doe dan een beroep op je bedrijfsarts. Kom je er dan niet uit? Of heb je hulp nodig bij ontslag? Dan kan een juridisch adviseur je helpen.

  Rechtsbijstandsverzekering

  Met een rechtsbijstandsverzekering die ook een onderdeel werk en inkomen heeft, kun je juridische hulp krijgen bij problemen met je werkgever. Als je lid bent van een vakbond, heb je soms ook recht op rechtsbijstand. Dit staat dan in je lidmaatschap.

  Wachttermijn bij rechtsbijstand

  Heb je al een probleem dan is het vaak niet mogelijk om daarvoor nog een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Veel verzekeraars hebben een wachttermijn. Informeer goed bij verzekeraars of je met een bestaand probleem bij hen terecht kunt voordat je de verzekering afsluit.

  Deskundigenoordeel van het UWV

  Als je tijdens een re-integratietraject stuit op onenigheid met je werkgever over wat passend werk voor je is vanwege je diabetes dan kun je een beroep doen op een deskundigenoordeel van het UWV. De kosten hiervoor bedragen 100 euro. Kom je er dan nog niet uit dan kun je desnoods naar de rechter stappen.

  Hoe ging het bij Norbert?

  Norbert (49 jaar) mocht vanwege zijn diabetes niet meer op zee werken. Bekijk hoe hij het toch voor elkaar kreeg om zijn droombaan uit te oefenen. 

  Deze pagina is tot stand gekomen met medewerking van:
  Bert van Dam | Vrijwilliger van DVN | Adviseur re-integratie en loopbaanbegeleiding
  Deel artikel
  Meisje op slaapkamer
  Word nú lid

  Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

  Word nú lid