• Behandelingen

Informatieavond: wat gebeurt er met ons bloed?

Mensen met diabetes leveren ongeveer om de drie maanden bloed in bij het laboratorium. Je uitslagen vertellen je nuchtere bloedglucosewaarde en je gemiddelde waarde: Hba1c.

Locatie:
Mgr. Driessenstraat 1, Roermond
Tijdstip:
19.30 - 21.30 uur
Regio:
Sprekers:
J. de Vries, medewerker laboratorium
Kosten:
Gratis
 

Hoe moet je die waarden interpreteren, welke vragen moet je je zelf stellen en hoe kun je deze waarden blijvend veranderen?

We bezoeken het laboratorium van het Laurentius Ziekenhuis, waar de heer De Vries met zijn team ons zal rondleiden en ons zal uitleggen wat er met ons bloed op het lab gebeurt.

Praktische informatie

De avond wordt gehouden in Laurentius Ziekenhuis We verzamelen vanaf 19.15 uur bij de receptie.

Informatie en aanmelden

Aanmelden (verplicht) kan per e-mail bij Ton Benneheij of telefonisch via 0475 - 382 236 of 06 - 18 56 25 52.