Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
  • Contact
  • Informatie voor
  • Over DVN
  • Inloggen
help mee

Vragenlijst rijbewijs & keuringen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat na of en hoe de keuring van rijbewijsbezitters sneller en beter kan. Daarbij is het geïnteresseerd in de mening van de rijbewijsbezitters.

Vragenlijst rijbewijs & keuringen

In deze vragenlijst wordt uw mening gevraagd over de manier waarop de medische onderzoeken voor het behouden van het rijbewijs in de toekomst kunnen worden uitgevoerd.

Doel van het onderzoek

Het onderzoek gaat over de manier waarop onderzocht wordt of iemand met een aandoening nog veilig kan rijden. Op dit moment hoeft u alleen bij het behalen van het rijbewijs een gezondheidsverklaring in te vullen en een oogtest te doen. In de Gezondheidsverklaring (of Eigen Verklaring) geeft u aan of u last heeft van aandoeningen zoals diabetes of hartproblemen. In principe hoeft u pas weer opnieuw een gezondheidsverklaring in te vullen als u 75 jaar bent geworden en het rijbewijs wilt vernieuwen. Uitzonderingen hierop zijn: als u beroepschauffeur bent, als u eerder een aandoening heeft gemeld of als u een aandoening krijgt die invloed heeft op het autorijden.

Wie kan meedoen?

Rijbewijsbezitters

Wat houdt het onderzoek in?

Het invullen van de vragenlijst duurt zo’n 15 tot 20 minuten. De deadline is uiterlijk 8 juni.

Vul de vragenlijst in.

Terug naar het overzicht