Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
  • Contact
  • Informatie voor
  • Over DVN
  • Inloggen
help mee

Onderzoek naar mogelijkheid van thuis bloedprikken

Universiteit Twente, faculteit Gezondheidswetenschappen, doet onderzoek naar de mogelijkheden van thuis bloedprikken voor chronisch zieken. Op dit moment worden chronisch zieken één tot enkele keren per jaar geprikt op een poli of prikpost voor controle. Onderzoek toont aan dat dit vaak als ongemak wordt ervaren, patiënten zien het als een last om geprikt te worden op locatie en daarnaast heeft het vaak een impact op de dagelijkse routine.

Onderzoek naar mogelijkheid van thuis bloedprikken

Doel van het onderzoek

Op basis van het onderzoek wil de onderzoeker meer inzicht krijgen in hoe mensen met een chronische aandoening de bloedafname ervaren en hoe zij tegen een nieuw systeem aankijken om thuis bloed te kunnen prikken. Er wordt gekeken naar een systeem waarbij mensen zelf een vingerprik doen, het bloed wordt opgevangen in een klein buisje waarna het per post verstuurd wordt.

Wie kan meedoen?

Voor dit onderzoek is de onderzoeker op zoek naar mensen met diabetes mellitus die regelmatig (minstens één keer per jaar) bloed moeten laten prikken.

Wat houdt onderzoek in?

Aan deelnemers aan dit onderzoek wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst vraagt 10 minuten van je tijd en is in te vullen tot zondag 17 mei.

Vul de vragenlijst in

Voor meer informatie over dit onderzoek kun je contact opnemen met Eva Wiese.

Terug naar het overzicht