Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
 • Contact
 • Informatie voor
 • Over DVN
 • Inloggen
help mee

Effecten van insuline afgegeven door een vaginale ring bij diabetes type 1

In dit onderzoek wordt een nieuwe toedieningsvorm van insuline onderzocht.

Effecten van insuline afgegeven door een vaginale ring bij diabetes type 1

Een onderzoek naar de effecten van insuline afgegeven door een vaginale ring bij patiënten met diabetes type 1.

Deelnemerscategorie:

 • Vrouwen
 • Tussen de 18-45 jaar
 • Met diabetes mellitus type 1

Het onderzoek:
In dit onderzoek wordt een nieuwe toedieningsvorm van insuline onderzocht. Insuline is een geregistreerd medicijn voor de behandeling van diabetes mellitus (suikerziekte). Op dit moment wordt insuline meestal via injecties onder de huid gegeven. Voor een goede behandeling moeten patiënten meerdere keren per dag insuline spuiten of gebruik maken van insuline pompsystemen. De MedRing is een nieuwe vaginale ring die is ontwikkeld om elektronisch geneesmiddelen in de vagina af te geven. Later kan dit zelfs via een smartphone worden aangestuurd. In dit onderzoek zal er op 1 onderzoeksdag insuline via de MedRing in de vagina worden afgegeven. Het doel van het onderzoek is om te kijken of op deze manier insuline in het bloed terecht komt. Ook wordt er gekeken of dit een veilige en verdraagbare methode is om insuline te geven. Een vaginale ring kan mogelijk een maand blijven zitten, dan hoeft er minder insuline via injecties gegeven te worden.

We vergelijken in dit onderzoek het geven van insuline via de vagina met de standaard toedieningsvorm van insuline via injecties onder de huid.

Voorafgaand aan het onderzoek:

 • Informatiegesprek (duur: 1 uur)
 • Medische keuring (duur: 1 uur)
 • Gynaecologisch onderzoek (duur: 0,5 uur)

Het onderzoek:

 • 2 onderzoeksdagen (duur: 10 uur)
 • Telefonische nakeuring

Vergoeding:

Voor deelname aan dit onderzoek ontvangt u een bruto vergoeding van €596,00.
Dit is exclusief reiskosten. Reiskosten worden vergoed (€ 0,19 per km, max. 200 km enkele reis). 

Voor meer informatie en aanmelding voor het onderzoek zie https://proefpersoon.nl/diabetes-onderzoek

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Centre for Human Drug Research, onderdeel van het Lumc

Terug naar het overzicht