Rijbewijs en het CBR

Het halen en verlengen van het rijbewijs kan voor mensen met diabetes erg frustrerend zijn. Denk aan extra kosten, lange wachttijd, onzekerheid over de procedure en verkeerde gegevensoverdracht. En wat dacht je van de regelgeving rond keuringen en de geldigheidsduur van het rijbewijs? De uitvoering door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) wordt vaak als onduidelijk en oneerlijk ervaren. Diabetesvereniging Nederland (DVN) wil dat dit verandert.

Het halen en behouden van een (groot) rijbewijs kan gewoon als je diabetes hebt. Hoe dit in z'n werk gaat, lees je op deze pagina. Hieronder lees je wat DVN doet en bereikt heeft om dit zo makkelijk mogelijk voor je te maken. In dit dossier houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen en geven we antwoord op veelgestelde vragen.

Nieuws over Rijbewijs en Autorijden

Wat doet DVN

Wij willen dat iedereen met diabetes die veilig aan het verkeer kan deelnemen zonder problemen een rijbewijs moet kunnen halen en verlengen. Hier maken we ons hard voor. We hebben regelmatig overleg met het CBR en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

1. We zijn continu in overleg met het CBR. Zij weet alles van de wegenverkeerswet. Wij weten alles over hoe het is om om te gaan en leven met diabetes. Voortschrijdende technieken (zoals continue glucosemonitoring) kunnen invloed hebben op de rijgeschiktheid van mensen die bijvoorbeeld eerder hun hypo’s minder aan voelden komen. We blijven met het CBR in gesprek om hun regelgeving aan te laten sluiten bij nieuwe ontwikkelingen.

2. We hebben in 2016 een online Meldpunt Rijbewijzen geopend waarop klachten en meldingen binnen kwamen. Al deze reacties hebben we gebundeld en besproken met het CBR en het Ministerie van Infrastuctuur.

3. Wij behartigen niet alleen de collectieve belangen van alle mensen met diabetes. Ook individuele belangen van leden behartigen we.


Als lid gediscrimineerd door het CBR? Wij vechten mee!


Wat hebben we al bereikt?

Wij weten hoe ontzettend belangrijk het is dat mensen hun rijbewijs kunnen halen en mogen behouden. Zo hebben we succesvol gelobbyd bij de volgende situaties:

  • Een lid dat foutief had aangegeven een epileptische aanval te hebben gehad (i.p.v. een hypo insult dat hier op lijkt) kreeg hierdoor zijn rijbewijs niet verlengd. Door onze uitleg en bemiddeling rijdt dit lid weer veilig (en goedgekeurd) rond.
  • Een ander lid hebben we succesvol bij de rechter verdedigd: door het gebruik van een sensor kon deze beroepschauffeur zijn werk weer hervatten.
  • Het is ons gelukt om via de Nederlandse Zorgautoriteit een maximum tarief voor keurende zorgverleners af te spreken. Mensen met diabetes kunnen dus niet verder financieel benadeeld worden voor een keuring dan vooraf duidelijk is.

Veelgestelde vragen over Rijbewijs en CBR

In het algemeen moet iemand lichamelijk en geestelijk geschikt zijn om een voertuig te mogen besturen en veilig (voor zichzelf en andere weggebruikers) aan het verkeer kunnen deelnemen. Als je diabetes hebt kunnen er momenten optreden dat je minder alert bent (bijvoorbeeld door duizeligheid, wisselende emoties, slaperigheid; maar ook door het verlies van het bewustzijn). Dit hangt af van allerlei factoren die in het algemeen bij diabetes (of een andere chronische aandoening) kunnen optreden. De overheid wil weten hoe groot het risico bij jou is dat er “gevaarlijke momenten achter het stuur op kunnen treden” en of je deze momenten aan voelt komen zodat je ze kunt voorkomen. Daarnaast kunnen ook de complicaties die bij diabetes optreden (zoals retinopathie, vaatlijden) van invloed zijn op veilige verkeersdeelname.

Als je diabetes hebt, gelden er aanvullende wettelijke eisen voor het verkrijgen en behouden van een rijbewijs. Welke aanvullende eisen er gelden, hangt af van het soort rijbewijs dat je wilt verlengen. Deze eisen zijn vastgesteld door de Minister van I&M op basis van Europese minimumnormen. Ze staan in paragraaf 5.2 van de Regeling eisen geschiktheid 2000, die te vinden is op www.wetten.nl

Iedereen met een chronische ziekte die zijn rijbewijs wil krijgen of verlengen moet een gezondheidsverklaring indienen. Als je daarop aangeeft dat je diabetes hebt, dan wil het CBR meer weten over jouw gezondheidstoestand en behandeling. Zo wordt gevraagd hoe lang je al diabetes hebt, of je medicijnen gebruikt die tot een snelle daling van de bloedglucosespiegel kunnen leiden, of je wel eens hypo’s hebt en of je deze goed aan voelt komen en of je complicaties hebt – bijvoorbeeld aan de ogen – waardoor de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Het CBR wil daar ook een professioneel advies van een arts bij hebben. Voor jou betekent dat één of meerdere medische keuringen waarvoor je naar een arts moet.

Wij hebben ons jarenlang sterk gemaakt voor het verlengen van de geldigheid van 5 naar 10 jaar voor het rijbewijs B. Onze inspanningen hebben succes gehad: in 2006 werd besloten dat ook mensen met diabetes hun rijbewijs voor 10 jaar konden krijgen. Maar helaas; Europese wetgeving gooide roet in het eten en Nederland werd teruggefloten. De Europese verkeersreglementen moeten zoveel mogelijk gelijk moeten zijn moesten wij ons aanpassen aan de rest van Europa. Europa beslist voor ons.

Alle rapporten worden naar het CBR gestuurd en zij beoordelen of je rijbewijs voor maximaal vijf jaar verlengd wordt. De belangrijkste punten waar je op beoordeeld wordt zijn het krijgen van onverwachte, heftige hypo's en het niet aanvoelen van hypo's. Als je last hebt van bijvoorbeeld hypo-unawareness, kan je voor alle rijbewijzen ongeschikt worden bevonden. Dit geldt ook als je twee of meer ernstige hypo's, waar je hulp van een ander bij nodig had, in het afgelopen jaar hebt gehad. De adequaatheid van de zelfzorg en het herkennen van waarschuwingssignalen worden ingeschat door een zorgverlener waardoor je geschikt kan worden verklaard.

Naast hypo's wordt ook je zicht steng beoordeeld en gekeken naar complicaties. Mocht je complicaties hebben, gelden daar ook weer andere regels voor en kan je daardoor zelfs in aanmerking komen voor een rijtest. De wetgeving en omschrijving van de regels over diabetes en rijbewijs kun je vinden op de website van de overheid. Uitgebreide specifieke diabetes informatie vind je op de op de website van het CBR: www.cbr.nl/diabetes.

Praat mee!

Praat mee!

Ervaringen uitwisselen of meer weten over het rijbewijs en CBR? Praat of lees mee op het DiabetesTrefpunt.