Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
  • Contact
  • Informatie voor
  • Over DVN
  • Inloggen
help mee

Onderwijspersoneel mag diabeteszorg uitvoeren op school

Goed nieuws voor kinderen met diabetes op de basisschool en hun ouders! Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) heeft een factsheet uitgebracht, waarin het juridisch kader en de financieringsmogelijkheden beschreven staan voor diabeteszorg op school.

De coalitie Zorgeloos met diabetes naar school maakt zich sterk voor zorg aan kinderen met diabetes onder onderwijstijd.

Zorgeloos met diabetes naar school is een samenwerking tussen Diabetesvereniging Nederland, Diabetes Fonds, Diabeter, Voluit, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en Isala.

Niet-beroepsmatig handelen

Het belangrijkste nieuws voor kinderen met diabetes en hun ouders: onderwijspersoneel mag diabeteszorg uitvoeren in onderwijstijd. De coalitie had daarvoor ook gepleit. De Inspectie voor de Gezondheidszorg beschouwt voortaan het toedienen van medicatie en insuline aan leerlingen met diabetes als niet-beroepsmatig handelen, vergelijkbaar met wat ouders en andere familieleden doen.

Voorwaarden

Onderwijspersoneel mag deze handelingen uitvoeren onder bepaalde voorwaarden:
- De persoon die die de handelingen uitvoert, doet dit vrijwillig. Daarnaast zijn de persoon die behandeld wordt (of een wettelijk vertegenwoordiger van die persoon) en degene die de handelingen uitvoert allebei akkoord met de constructie.
- Er is sprake van een persoonlijke band. De leerling en de degene die de handelingen uitvoert hebben een persoonlijke verstandhouding over een langdurige tijdsperiode.
- De uitvoerder van de handelingen is bekwaam (heeft voldoende kennis, ervaring en een positieve houding) om de handelingen uit te voeren.
- Er vindt overleg plaats met de kinderarts of kinderdiabetesverpleegkundige, bijvoorbeeld over scholing en instructie en achtervang bij calamiteiten.
- De handeling mag niet worden uitgevoerd tegen betaling.

Het document van de Inspectie voor de Gezondheidszorg geeft een antwoord op de moties van de Tweede Kamerleden Van Meenen en Siderius/Ypma over de invulling van de diabeteszorg binnen het passend onderwijs.

‘Eindelijk op papier’

“Wij zijn zo opgelucht dat het juridisch kader rondom diabeteszorg op school eindelijk voor iedereen helder op papier staat. Dat neemt veel onduidelijkheid weg bij belanghebbenden”, zegt Lydia Braakman, initiatiefnemer van de lobby en moeder van twee dochters met diabetes. “Kinderen met diabetes horen gewoon naar school te gaan”, aldus Olof King, directeur van Diabetesvereniging Nederland. “Met deze beslissing is daarvoor een belangrijke stap gezet.”

Vervolg

Als vervolg op de factsheet is de coalitie betrokken geweest bij het opstellen van een handreiking voor scholen. Dit is een stappenplan voor het regelen van diabeteszorg op school. Meer informatie op onze pagina voor leerkrachten en begeleiders.

Terug naar het overzicht

Met anderen praten over diabeteswant diabetes heb je niet alleen