10 juni 2017 | Bloedglucosemeters

Zorgverzekeraars Nederland negeert opdracht van Tweede Kamer

De keuze voor een bloedglucosemeter maak je zelf, met je behandelaar. En er moet voldoende keuze zijn. Dat is de samenvatting van de resultaten van het overleg over diabeteshulpmiddelen, waarover minister Schippers de Tweede Kamer op 8 juni heeft geïnformeerd. We zijn blij met dit resultaat. Maar een belangrijk probleem blijft nog onopgelost.  

 

Sinds begin 2016 hebben we met zorgverzekeraars, zorgverleners, leveranciers en het ministerie onderhandeld over de keuze in hulpmiddelen. Mensen met diabetes moeten een passend hulpmiddel krijgen met voldoende keuzemogelijkheden. Daarover zijn we het eens. Wat is dan het probleem?

Zorgverzekeraars Nederland houdt vast aan de mogelijkheid dat leveranciers of apothekers mensen om economische redenen kunnen omzetten op een andere meter. Je krijgt dan een meter die je niet zelf kiest, maar die goedkoper is.

Buitenspel

“Zo staan de patiënt en de zorgverlener buitenspel”, reageert Olof King, directeur van Diabetesvereniging Nederland. “En is het onderliggende probleem - dat geld zwaarder weegt dan kwaliteit van zorg - nog steeds niet opgelost.” Bovendien stellen we vast dat Zorgverzekeraars Nederland op deze manier de wens van de Tweede Kamer negeert. Met het ondersteunen van de motie Bouwmeester heeft de Kamer namelijk op 7 november 2016 bepaald dat mensen met diabetes zelf de best passende bloedglucosemeter uit moeten kunnen zoeken, in plaats van het goedkoopste apparaat.

Knoop doorhakken

Samen met zorgverleners hebben we geprobeerd Zorgverzekeraars Nederland op andere gedachten te brengen. Maar ze blijven bij hun standpunt. Zorginstituut Nederland is gevraagd om op dit punt de knoop door te hakken. Dit besluit wordt in augustus verwacht. “We zullen dringend adviseren om het belang van patiënten te verkiezen boven louter financiële motieven”, aldus Olof King.

Lees ook