Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
  • Contact
  • Informatie voor
  • Over DVN
  • Inloggen
help mee

Zorginstituut bekijkt wetenschappelijk bewijs Hybrid Closed Loop (HCL) systemen

Zorginstituut Nederland heeft begin mei een nieuw bericht op de eigen website geplaatst over de vergoeding van rtCGM en Hybrid Closed Loop systemen. In dit bericht geeft het Zorginstituut aan de door Diabetesvereniging Nederland (DVN) aangedragen onderzoeksliteratuur (gebundeld door het Diabetes Fonds) te bekijken en mogelijk een standpunt in te nemen over HCL.

Zorginstituut bekijkt wetenschappelijk bewijs Hybrid Closed Loop (HCL) systemen

CMG diabetes Zorginstituut Nederland

Wat betekent dit voor de vergoeding van de CGM?

Vooralsnog niets, maar het is fijn om te weten dat het Zorginstituut kijkt naar de nieuwste wetenschap. Als er een duiding is vanuit het Zorginstituut, en de minister deze heeft bekrachtigd, dan zijn zorgverzekeraars verplicht deze zorg te leveren vanuit de basisverzekering. Zorgverzekeraars zijn daar momenteel al vrij in, maar besluiten deze technologie niet te vergoeden zonder standpunt van het Zorginstituut. Het zou dus kunnen dat het Zorginstituut besluit dat meer mensen aan criteria voor HCL voldoen dan aan criteria voor rtCGM.

Hoe zit het dan met rtCGM gebruik zonder HCL?

Het lijkt erop dat het Zorginstituut daar voorlopig geen nieuwe uitspraak over doet. Toch zijn er ook mensen die, bijvoorbeeld met insulinepengebruik, alsnog baat hebben bij een rtCGM. Wij zullen hier bij de zorgverzekeraars en het Zorginstituut op blijven hameren.

Wanneer heeft DVN deze onderzoeksliteratuur aangedragen?

In de afgelopen jaren heeft DVN continu nieuwe wetenschap aangedragen. Op 3 maart hebben wij de brief  Reactie op publicatie Zorginstituut rond sensorvergoeding gestuurd aan onder andere de directeur van het Zorginstituut.

Wat vindt DVN?

DVN vind dat diabetestechnologie zoals rtCGM en HCL, maar ook slimme insulinepennen en apps, breed toegankelijk moet zijn en dat de persoon met diabetes, samen met de zorgverleners, kan beslissen welke technologie het meest passend is om de glucosewaarden te managen en voluit te kunnen leven.

Wat doet DVN?

Bredere vergoeding van diabetestechnologie en het juiste gebruik daarvan heeft onze topprioriteit. In het afgelopen jaar namen we onder andere de volgende acties:

  • Samen met andere organisaties verstuurden we in januari een brief aan Minister Kuipers. Op korte termijn volgt er een tweede brief naar Minister Kuipers;
  • In november 2021 droegen wij het Overzicht wetenschappelijk bewijs van het Diabetes Fonds breed uit;
  • In de Ronde Tafel leveren wij elke keer nieuwe argumenten en bewijs.

Lees meer:

Reactie op publicatie Zorginstituut rond sensorvergoeding

Vergoeding diabetestechnologie

Brief aan Minister Kuipers

Terug naar het overzicht

Help je mee voor bredere vergoedingen?Want voluit leven is voor iedereen van belang.
WORD LID