diabeteszorg

Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
  • Contact
  • Informatie voor
  • Over DVN
  • Inloggen
help mee

Zorg voor kinderen met diabetes kan beter

Vanuit een baanbrekende samenwerking tussen Zilveren Kruis en Diabetesvereniging Nederland (DVN), starten binnenkort vier projecten om de zorg voor kinderen en jong volwassenen met diabetes type 1 te verbeteren.

DVN en zorgverzekeraar Zilveren Kruis hebben de afgelopen periode intensief samengewerkt om boven tafel te krijgen welke problemen kinderen en hun ouders, maar ook jong volwassenen (tot en met 25 jaar), in de zorg en het dagelijks leven met diabetes type 1 ervaren. Deze uitdagingen zijn besproken met veel experts, waaronder kinderartsen, diabetesverpleegkundigen, kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 25 jaar en (hun) ouders. Zilveren Kruis en DVN starten binnenkort met een aantal projecten die oplossingen bieden voor enkele veelbesproken problemen. Waar mogelijk komen de projectresultaten ook beschikbaar voor mensen met diabetes type 1 die niet verzekerd zijn via Zilveren Kruis.

1. Zorgeloos werken voor ouders

Het combineren van werk met de zorg voor een kind met diabetes type 1, zorgt voor veel vragen bij  werkende ouders én bij werkgevers. Een dagje vrij omdat ouders mee moeten op schoolreis, afspraken bij het ziekenhuis onder werktijd of meerdere keren per dag op het werk gebeld worden wanneer de glucosewaarden van je kind niet op orde zijn. Hoe ga je daar praktisch mee om? Hoe maak je de noodzaak bespreekbaar met collega’s? Zilveren Kruis en DVN gaan samen een helpdesk opzetten voor ouders én werkgevers.

2. Minder vingerprikken

Voor ‘Meten zonder prikken’ zijn al verschillende innovaties in ontwikkeling.  Dit zijn kostbare en lange processen. Zilveren Kruis en DVN gaan de verschillende ontwikkelingen op de voet volgen en onderzoeken of ze versneld kunnen worden. Daarnaast maken beide organisaties zich hard om te zorgen dat de meest kansrijke innovaties zo snel mogelijk beschikbaar komen voor de mensen die er baat bij hebben.

3. Onderzoek diabetes type 1

Samen met artsen wordt onderzocht op welke wijze het bestaande diabetesregister voor kinderen door alle relevante hulpverleners ingevuld kan worden. Hierdoor komt er uiteindelijk veel informatie beschikbaar om onderzoek te kunnen doen naar diabetes type 1.

4. Overgang van kinderarts naar internist

Uit de gevoerde gesprekken werd duidelijk dat de overgang van kinderarts naar internist niet altijd vlekkeloos verloopt. Artsen gaven als belangrijkste knelpunt aan dat er onvoldoende geld is. Zilveren Kruis gaat voor artsen daarom een ‘overgangsvergoeding’ regelen, zodat het makkelijker wordt voor artsen om meer tijd en aandacht aan deze overdracht te besteden. Daarnaast wordt de zogenaamde ‘uitgesmeerde transitiefase’ nadrukkelijk naar voren gebracht bij de afspraken met ziekenhuizen en komen de ‘best practices’ beschikbaar voor ziekenhuizen waarbij deze langere overgangsperiode nog geen standaard is.

Tevens zullen Zilveren Kruis en DVN  de ontwikkeling stimuleren van een slimme applicatie om koolhydraten makkelijker te tellen. Iemand met diabetes type 1 moet altijd exact weten hoeveel koolhydraten zitten in alles wat hij eet of drinkt en het tellen van deze koolhydraten is niet eenvoudig. De te ontwikkelen applicatie gaat dit makkelijker maken.

Terug naar het overzicht

Met anderen praten over hulpmiddelenwant diabetes heb je niet alleen