23 april 2018 | Type 1 | Behandeling | Verzekeren

Zilveren Kruis en Diabeter werken aan een leven zonder complicaties

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea en Diabeter – behandelcentrum voor volwassenen en kinderen met diabetes type 1 – zijn een 10-jarige samenwerking aangegaan. Het doel van deze samenwerking is een leven lang zonder complicaties voor patiënten met diabetes type 1. 

 

Bijzonder is dat Zilveren Kruis, een partner van Diabetesvereniging Nederland (DVN), alle ruimte geeft aan artsen en patiënten om te bepalen welke zorg het best past bij de persoonlijke situatie. Olof King, directeur van DVN: “De arts krijgt de vrijheid om samen met de patiënt te bepalen welke zorg het best past. Daar streven wij ook naar. Zo wordt de diabeteszorg daadwerkelijk beter”.

Persoonsgerichte zorg

In de overeenkomst tussen de twee partijen krijgt de zorgverlener de ruimte aan te tonen dat een persoonsgerichte aanpak op langere termijn leidt tot minder complicaties zoals hart- en vaatziekten, blindheid, zenuwpijn en nierfalen. En uiteindelijk ook tot minder kosten. Lees het persbericht van Zilveren Kruis en Diabeter.

Wat vindt DVN?

Olof King: “We zijn positief over deze samenwerking. Als patiëntenorganisatie pleiten we al langer voor persoonsgerichte zorg. We vinden dat zorgverzekeraars goede zorg moeten faciliteren en niet op de stoel van de dokter moeten zitten. Wij willen dat zorgverzekeraars de juiste zorg voor mensen met diabetes inkopen. Ook willen we meer inzicht in de kwaliteit van zorgverleners, zodat je er op kunt rekenen dat jouw dokter en zorginstelling de voor jou beste zorg kunnen leveren. We roepen andere zorgverzekeraars en zorgverleners op dit voorbeeld te volgen.”

DVN startte met deze drijfveren in 2014 een strategische samenwerking met Zilveren Kruis, VGZ en Ohra. Deze nieuwe stap van Zilveren Kruis past hier goed bij, net als het recente besluit van VGZ dat kinderen in het DVN-collectief gebruik kunnen maken van de nieuwste meettechnologie. 

Hoe verder?

Wij zijn benieuwd of deze samenwerking in de praktijk daadwerkelijk leidt tot de betere zorg die de partijen voor ogen hebben. DVN is nauw betrokken om de belangen van de patiënten te vertegenwoordigen. We hebben met Zilveren Kruis afgesproken de resultaten van de samenwerking dan ook nauwlettend te volgen.