diabeteszorg

Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
  • Contact
  • Informatie voor
  • Over DVN
  • Inloggen
help mee

Wat zegt het Zorginstituut over vergoeding FGM?

De Wetenschappelijke Adviesraad van het Zorginstituut heeft maandag 22 januari een concept-standpunt ingenomen over de vergoeding van Flash Glucose Monitoring (FGM). Er is nog geen besluit genomen. Wat staat er in het concept?

Wat zegt het Zorginstituut over vergoeding FGM?

Het concept-standpunt stuurt het Zorginstituut voor feedback langs verschillende betrokken partijen, waaronder de Diabetesvereniging. Het Zorginstituut heeft een bericht over het concept-standpunt op haar site gezet. Dat is verwarrend: de tekst is nog niet definitief en er is nog geen besluit genomen. We merken dat de tekst veel vragen oproept. Tijd voor wat uitleg dus.

Concept-standpunt

Eerst de feiten: wat staat er in het concept-standpunt? Het Zorginstituut adviseert positief over vergoeding aan vier groepen.

  • Kinderen (vanaf 4-18 jaar) met diabetes type I.
  • Volwassenen van wie de bloedglucosewaarden slecht zijn in te stellen (64 mmol/mol of hoger).
  • Zwangere vrouwen met diabetes type I en II.
  • Vrouwen met diabetes types I en II die een zwangerschapswens hebben.

 

Deze groepen komen nu al in aanmerking voor vergoeding van RTCGM (sensoren). Het bericht van het Zorginstituut wekt de indruk dat alleen wie nu RTCGM gebruikt, straks ook kan kiezen voor de FreeStyle Libre. Maar dat klopt niet! Het gaat niet alleen om de mensen die al RTCGM gebruiken. Het gaat juist om alle mensen die in aanmerking komen voor RTCGM, ongeacht of ze het ook krijgen.

Indicatie of gebruik

Het probleem met de huidige vergoeding van RTCGM (sensoren) is dat veel mensen in aanmerking komen, maar een heel beperkt aantal het ook echt krijgt. Bijvoorbeeld kinderen met diabetes type 1 krijgen lang niet altijd RTCGM. Dat kinderen vanaf 4 jaar volgens het standpunt wel allemaal gebruik kunnen gaan maken van FGM, vinden wij positief.

Pomp of pen

Volgens het voorstel kom je in aanmerking voor vergoeding, als je voldoet aan de criteria voor RTCGM (sensoren). Daarbij maakt het niet uit of je op de pomp of op de pen zit. Voor kinderen geldt de  leeftijdsgrens van 4 jaar of ouder. Voor een slechte instelbaarheid geldt een HbA1c van 64 mmol/mol of hoger. Naar schatting vallen 40.000 mensen met diabetes in een van de vier groepen die in aanmerking komen (bron: rapport Ecorys over Continu Glucose Monitoring).  

Hoe verder?

In februari kunnen verschillende partijen reageren op het concept-standpunt van het Zorginstituut. Als Diabetesvereniging gaan we er natuurlijk kritisch naar kijken. Vervolgens buigt de Raad van Advies van het Zorginstituut zich over de tekst. In april publiceert het Zorginstituut het standpunt.

Meer over FGM

Terug naar het overzicht

Met anderen praten over hulpmiddelenwant diabetes heb je niet alleen