diabeteszorg

Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
  • Contact
  • Informatie voor
  • Over DVN
  • Inloggen
help mee

Vergoeding Flash Glucose Monitoring een stap dichterbij

Diabetesvereniging Nederland onderhandelt over vergoeding van Flash Glucose Monitoring (FGM) met zorgverleners, zorgverzekeraars en Zorginstituut Nederland. In de afgelopen week is een belangrijke stap gezet richting vergoeding.

Vergoeding Flash Glucose Monitoring een stap dichterbij

De meeste betrokken partijen zijn het er in overwegende mate over eens dat FGM voor een aantal groepen mensen met diabetes voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk. Mogelijk is wel nog aanvullend onderzoek noodzakelijk.

Voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk is heel belangrijk. Alleen dan kan het Zorginstituut een positief advies geven aan de minister over opname in het basispakket. Dit brengt de vergoeding van FGM een stap dichterbij.

Meerwaarde

Diabetesvereniging Nederland pleit voor vergoeding van FGM via de basisverzekering en blijft daarover de komende tijd onderhandelen. Alle betrokken partijen zijn inmiddels overtuigd van de meerwaarde van FGM voor een aantal groepen mensen met diabetes. Bespreekpunten zijn nog wie er precies voor in aanmerking komt en hoe dat wordt betaald.

Meer weten over FGM

Lees de ontwikkelingen in ons dossier Flash Glucose Monitoring.

Terug naar het overzicht

Met anderen praten over hulpmiddelenwant diabetes heb je niet alleen