8 oktober 2018 | Type 1 | Hulpmiddelen

Veiligheidsrisico met geluidssysteem Minimed

Fabrikant Medtronic maakt bekend dat zij meldingen heeft ontvangen van voorvallen waarbij de MiniMed insulinepomp alarmgeluiden tijdens waarschuwingen niet (hoorbaar) geeft. Het gaat hierbij uitsluitend om MiniMed ™ 640G-insulinepomp met versie 4.10-software. 

 

Gebruikers kunnen door een mogelijke storing in het geluidssysteem van de pomp meldingen niet ontvangen. Het gaat om meldingen over de werking van de pomp en waarschuwingsmeldingen voor hoge of lage bloedglucosewaarden.

Medtronic ontving hierover wereldwijd 15 meldingen. Daarom stuurt Medtronic alle gebruikers van de pomp die voorzien is van de versie 4.10-software en zorgverleners belangrijke veiligheidsinformatie. Hierin staat de uitleg van het probleem en wat gebruikers moeten doen. Gebruikers ontvangen de brief met informatie in de loop van deze week.

Heeft jouw pomp andere software, dan is deze waarschuwing niet van toepassing.

Instructie aan gebruikers

Om erachter te komen of jouw insulinepomp een probleem heeft, moet je een audio-test doen. Heeft jouw pomp het probleem? Dan vervangt Medtonic je pomp direct. Hiervoor neem je contact op met het Medtronic MiniMed Care Serviceteam via 0800-3422338 (of van buiten Nederland via 0031 455668291).

Geeft de test aan dat de pomp niet defect is, maar maak je je toch zorgen? Neem ook dan contact op met Medtronic.

Meer informatie

Vragen over deze veiligheidsmelding? Ga naar de website van Medtronic.