diabeteszorg

Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
  • Contact
  • Informatie voor
  • Over DVN
  • Inloggen
help mee

Van bloedglucosemeter wisselen mag alleen na instemming patiënt en arts

Mag jouw leverancier jou overzetten op een andere bloedglucosemeter? Zorginstituut Nederland heeft uitspraak gedaan in de langlopende discussie over het verplicht wisselen van bloedglucosemeter om economische redenen. Conclusie: het mag niet zomaar.

Van bloedglucosemeter wisselen mag alleen na instemming patiënt en arts

Omzetten om economische redenen betekent dat jouw zorgverzekeraar of leverancier jou een andere bloedglucosemeter levert dan je huidige. Het Zorginstituut zegt nu dat omzetten om economische redenen alleen mag bij gewijzigd prijsbeleid van de fabrikant. Voorwaarde daarbij is dat jij en jouw hoofdbehandelaar instemmen met de wisseling en samen de meter kiezen. Dus niet de leverancier of zorgverzekeraar.

Gewijzigd prijsbeleid

Wisselen van bloedglucosemeter kan in een aantal gevallen voorkomen. Bijvoorbeeld omdat de huidige bloedglucosemeter niet meer naar behoren werkt. Of omdat de meter niet meer geleverd of vergoed wordt. Of (aantoonbaar) niet meer voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen (ISO 15197:2013). Wisselen om economische redenen mag alleen als sprake is van gewijzigd prijsbeleid van de fabrikant van de meter of teststrips. Dat moet aangetoond worden. Als jij en je behandelaar instemmen met het wisselen van meter, ga je met je behandelaar een keuze maken voor een andere meter.

Bezwaar gemaakt

“Voor mensen met diabetes is de uitspraak goed nieuws”, reageert Dharma Behari, belangenbehartiger bij Diabetesvereniging Nederland. “Wij hebben keer op keer bezwaar gemaakt tegen het omzetten om economische redenen. Wij zijn dan ook blij dat Zorginstituut Nederland naar ons geluisterd heeft. En de belangen van de patiënt boven die van zorgverzekeraar en leverancier plaatst.”

Keuzevrijheid

Het standpunt van Diabetesvereniging Nederland is altijd geweest: jij kiest je bloedglucosemeter, samen met je arts. Leverancier of apotheek heeft geen rol in die keuze. Dat betekent niet dat je onbeperkte keuze hebt. De zorgverzekeraar koopt per categorie patiënten voldoende soorten meters in. Binnen die meters heb je keuzevrijheid.  

Hoe verder?

1. De tekst over het wisselen van bloedglucosemeters wordt opgenomen in de Kwaliteitsstandaard Diabeteszorg. Hierin is vastgelegd wat de partijen in de diabeteszorg verstaan onder goede zorg, in dit geval waar het gaat om zelfcontrole met een bloedglucosemeter.  

2. We werken samen met andere partijen aan een keuzehulp voor bloedglucosemeters. Deze is begin 2018 klaar. Via de keuzehulp bepaal je, samen met je zorgverlener, welke meter bij jou past. Zodra de keuzehulp beschikbaar is, wordt deze leidend bij de keuze van een meter. Ook dat staat in de Kwaliteitsstandaard.

Terug naar het overzicht

Met anderen praten over hulpmiddelenwant diabetes heb je niet alleen