4 april 2018 | Type 1 | Type 2 | Sensoren | Hulpmiddelen | Flash Glucose Monitoring

Tijdelijke stop op levering FSL aan nieuwe klanten

De laatste dagen neemt het aantal klachten over de trage levering van de FreeStyle Libre enorm toe. Wij hebben hierover contact opgenomen met leverancier Abbott Diabetes Care.

 

Op 3 april heeft Abbott aan Diabetesvereniging Nederland (DVN) bevestigd dat zij vanwege de enorme vraag naar het FSL-systeem de webshop in een aantal Europese landen met onmiddellijke ingang tijdelijk sluiten voor nieuwe klanten. Op deze manier hoopt het bedrijf de bestaande klanten te kunnen blijven voorzien van het hulpmiddel.

Onvrede

“Wij zijn erg ontstemd over deze beslissing” reageert Olof King, directeur van Diabetesvereniging Nederland op dit bericht. “Het is buitengewoon vervelend dat Abbott zijn zaken niet op orde heeft. Juist omdat het vooralsnog de enige fabrikant is van een ‘flash’ glucosemonitoringsysteem. We hebben onze onvrede luid en duidelijk kenbaar gemaakt en eisen afdoende maatregelen van Abbott.”

Wat betekent het voor jou?

Gebruik je de FSL al? Dan verandert er niets aan je situatie. Wel vraagt Abbott je, net als in ons eerdere bericht van 9 maart jl., om je bestelling te beperken tot twee sensoren per bestelling eens per 25 dagen, tot de vertragingen zijn weggewerkt. De bestelling wordt gratis verzonden.

Ook de kinderen die vanuit het VGZ binnen de collectieve zorgverzekering van Diabetesvereniging Nederland de FSL in elk geval tot eind van dit jaar vergoed krijgen, behoren tot de huidige klanten. Abbott garandeert dat zij de FSL conform wat is afgesproken gewoon ontvangen.

Gebruik je nog geen FSL dan is het op dit moment helaas niet mogelijk om deze aan te schaffen.  

En nu?

Het is DVN al langer een doorn in het oog dat fabrikanten van hulpmiddelen niet (kunnen) leveren. We nemen nog deze week contact op met de politiek en eventueel bevoegde autoriteiten om verder te bespreken welke stappen er gezet kunnen worden om deze onwenselijke situatie zo snel mogelijk op te lossen.

Heb je problemen met de levering van de FreeStyle Libre en moet je te lang wachten? Laat het ons weten.

Lees ook