diabeteszorg

Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
  • Contact
  • Informatie voor
  • Over DVN
  • Inloggen
help mee

Terugroepactie klein deel diabetesmedicijn metformine

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) hebben besloten een klein aantal diabetesmedicijnen voor patiënten met diabetes type 2 met daarin de werkzame stof metformine van de markt te halen. In deze medicijnen zit een te hoge hoeveelheid van de waarschijnlijk kankerverwekkende stof NDMA. Voor patiënten die de verontreinigde medicijnen hebben gebruikt is er geen acuut risico.

Terugroepactie klein deel diabetesmedicijn metformine

Vervuilde medicijnen

Er is een groot Europees onderzoek geweest naar de verontreiniging van metformine, een medicijn dat vaak wordt gebruikt door patiënten met diabetes type 2. Alle fabrikanten hebben daarbij hun producten getest op de aanwezigheid van de kankerverwekkende stof Nitrosamine (of NDMA). Nitrosamine is een stof die, in zéér grote hoeveelheden geconsumeerd, de kans op kanker mogelijk vergroot. Nitrosamine is bijvoorbeeld ook terug te vinden in aangebrand vlees.

Van drie merken metformine is gebleken dat enkele partijen op de Nederlandse markt zijn die te veel NDMA  bevatten. Het gaat om enkele batches van de merken Centrafarm, Consilient Health en TEVA.  Deze partijen worden nu teruggeroepen. De DVN is hierover geïnformeerd.

Veiligheid

DVN volgt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) als het gaat om veiligheid van geneesmiddelen. DVN vindt dat gebruikers op de veiligheid van hun geneesmiddel moeten kunnen vertrouwen. Eerder was er geen aanleiding om de genoemde medicijnen van de markt te halen, het nieuwe Europese onderzoek laat zien dat dat nu voor deze drie merken wel moet. Fabrikanten moeten per 1 november de metformine verplicht testen, vervuilde batches zijn niet meer te verwachten.

Risico

Diabetespatiënten die metformine hebben gebruikt met NDMA boven de limiet lopen geen acuut risico. De kans dat iemand altijd vervuilde batches heeft geslikt is klein. Het aanvullende risico als gevolg van de overschrijding van de limiet in de gevonden batches, vinden IGJ en het CBG beperkt. Maar omdat de vervuiling boven de limiet is worden de genoemde medicijnen teruggeroepen.

Gebruikers kunnen zelf controleren of ze een medicijn in huis hebben uit een verontreinigde partij via de website van het IGJ. Zij kunnen het batchnummer op de medicijnverpakking controleren met behulp van een daar terug te vinden lijst. Patiënten die twijfelen of hun metformine op de lijst staat wordt geadviseerd om contact op te nemen met hun apotheek. Wanneer een verontreinigd medicijn wordt gebruikt zal de apotheek een vervangend medicijn meegeven.

Patiënten die metformine van andere partijen en merken slikken, kunnen hier gewoon mee doorgaan. Bij deze medicijnen is geen verontreiniging boven de toegestane limiet gevonden. Ook de andere merken metformine zijn getest en deze voldoen aan de norm

Wij hebben bij de instanties benadrukt dat DVN ervan uitgaat dat medicijnen die in Nederland verkrijgbaar zijn, veilig zijn. En dat mensen met diabetes zonder extra zorgen hun medicatie moeten kunnen nemen. DVN zal nader onderzoek gaan doen wat voor impact dit gaat hebben op bijvoorbeeld het eigen risico van sommige patiënten. Wij houden dit dossier scherp in de gaten en zullen hierover blijven communiceren als onduidelijkheden blijven bestaan.

 

 

 

Terug naar het overzicht

Met anderen praten over hulpmiddelenwant diabetes heb je niet alleen