Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
  • Contact
  • Informatie voor
  • Over DVN
  • Inloggen
help mee

Stand van zaken vergoeding FGM

Op vrijdag 10 mei was er weer een Rondetafel (RT) Diabeteszorg. Hierin is uitgebreid gesproken over de vergoeding van de flash glucosemeter (Freestyle Libre). Waar staan we nu?

Stand van zaken vergoeding FGM

Voor vergoeding van Flash Glucose Monitoring (FGM) uit de basisverzekering is het - zoals bekend - belangrijk dat goed is onderzocht en onderbouwd dat de FGM voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk. Dit betekent dat er op basis van wetenschappelijk onderzoek bewijs is dat een behandeling, genees- of hulpmiddel effectief is ten aanzien van de standaardzorg in Nederland.

De definitieve resultaten van het laatst lopende Nederlandse onderzoek zijn op 10 mei aan de RT besproken.

Onderzoeksdossier

Alle betrokken partijen aan de Ronde Tafel Diabeteszorg zijn nu hard bezig om het dossier met alle beschikbare wetenschappelijke studies en overige informatie zo snel mogelijk compleet te maken. Dit dossier bevat ook buitenlandse studies, waarvan de resultaten pas onlangs bekend zijn of worden gemaakt. Zodra Zorginstituut Nederland dit complete dossier binnen heeft, wordt er gestart met de beoordeling.

Beoordeling

De verwachting is nu dat Zorginstituut Nederland voor het eind van dit jaar uitspraak kan doen over vergoeding van FGM voor alle mensen met diabetes type 1. Voor vergoeding voor mensen met diabetes type 2 is meer onderzoek nodig. Op dit moment is helaas nog niet duidelijk wanneer dit is afgerond.

Wat vindt DVN?

In onze brandbrief op 25 april naar Zorginstituut Nederland heeft Diabetesvereniging Nederland haar standpunt weer duidelijk gemaakt. Wij willen nog steeds dat iedereen die een intensieve insulinetherapie volgt, ook mensen met diabetes type 2, de FGM zo snel mogelijk vergoed krijgt. Daar blijven we ons hard voor maken aan de Rondetafel Diabeteszorg.

Lees meer

Terug naar het overzicht

Met anderen praten over hulpmiddelenwant diabetes heb je niet alleen