Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
  • Contact
  • Informatie voor
  • Over DVN
  • Inloggen
help mee

Prinsjesdag 2019

Op Prinsjesdag is het welbekende koffertje met de plannen van de regering voor het komende jaar, weer overhandigd aan de Tweede Kamer door Minister Hoekstra van Financiën. Wat betekenen deze plannen voor mensen met diabetes?

Prinsjesdag 2019

Het kabinet heeft onder andere het doel om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen en ervoor te zorgen dat mensen gezond en werkend hun pensioen kunnen halen.

Diabetes is een chronische aandoening die bijvoorbeeld vanwege complicaties, het vermogen om te werken negatief kan beïnvloeden. Het kan ertoe leiden dat mensen genoodzaakt zijn om minder te werken of dat mensen zelfs geheel uitvallen. Aandacht voor een zo laag mogelijke AOW-leeftijd is dus voor onze werkende achterban van grote waarde.

Beschikbaarheid zorg

Het is positief dat we gemiddeld langer leven, zoals Koning Willem-Alexander benoemt in de Troonrede. Maar daarmee stijgt ook het aantal mensen met een chronische aandoening en is er meer zorg nodig. Met het aanbod van de Diabetesschool biedt Diabetesvereniging Nederland (DVN) educatie voor mensen met diabetes. Hiermee zijn deelnemers in staat tot een beter zelfmanagement, waardoor we de zorg kunnen ontlasten.

Het is belangrijk om mensen met (een hoog) risico op diabetes type 2 te helpen bij het aanpassen van hun leefstijl. Om de groei van het aantal mensen met diabetes type 2 te verminderen is DVN binnen het Nationaal Preventieakkoord betrokken bij het programma ‘overgewicht’ (2Diabeat).

De zorg moet voor iedereen toegankelijk blijven. Dit betekent ook dat technische innovaties sneller beschikbaar moeten zijn. Hier maken wij ons ook hard voor bij o.a. (flash) glucose monitoringsystemen en de inwendige insulinepomp. DVN is blij dat de overheid dit standpunt deelt en hoopt dat diabetesinnovaties sneller en voor een brede doelgroep beschikbaar komen.

Hogere zorgpremie

Komend jaar stijgt de premie van de basiszorgverzekering weer: gemiddeld €37,00 per jaar. Dit is een geringere stijging dan de afgelopen jaren. Het wordt nog afwachten met welke premies de zorgverzekeringen precies komen (uiterlijk 12 november). De laagste inkomens krijgen de stijging gecompenseerd via de zorgtoeslag, deze wordt volgend jaar opnieuw verhoogd. Het verplicht eigen risico in 2020 blijft hetzelfde als dit jaar (€ 385,00).

Ben je collectief verzekerd? Dan krijg je vanaf 2020 maximaal 5% korting op de premie voor de basisverzekering, in plaats van maximaal 10%. Er kan nog wel onbeperkt korting worden gegeven op de aanvullende verzekering. Bekijk wat DVN op het gebied van collectiviteiten voor je doet.

Gelijkwaardig

DVN strijdt ervoor dat alle mensen met diabetes volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij. Of je nu (niet) werkt, gepensioneerd bent of een minimum inkomen hebt. Daarin mag goede en toegankelijke zorg op maat en een betaalbare verzekering absoluut niet ontbreken. We blijven dit dan ook zeker het komende regeringsjaar onder de aandacht brengen bij het kabinet.

Lees meer

 

 

Terug naar het overzicht

Theme picker

Met anderen praten over hulpmiddelenwant diabetes heb je niet alleen