diabeteszorg

Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
  • Contact
  • Informatie voor
  • Over DVN
  • Inloggen
help mee

Onderzoek naar verontreiniging in metformine-tabletten

In Zwitserland en Singapore is in enkele metformine-tabletten een lichte verontreiniging met de waarschijnlijk kankerverwekkende stof NDMA aangetroffen. Nu wordt onderzocht of er ook in Nederland verontreinigde metformine-tabletten op de markt zijn.

Onderzoek naar verontreiniging in metformine-tabletten

Dit wordt gemeld door het College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), en het Europese medicijnagentschap (EMA).

Advies CBG: stop vanwege dit onderzoek niet met metformine, omdat je bijvoorbeeld ongerust bent

De risico's van zelf stoppen met metformine zijn groter, dan de mogelijke effecten van de kleine hoeveelheden NDMA die zijn waargenomen. Neem voor vragen contact op met je arts of apotheek

Op dit moment wordt er door de de IGJ, het CBG, het RIVM en de handelsvergunninghouders onderzoek gedaan naar verontreiniging in minstens 12 verschillende soorten metformine metformine-tabletten. De resultaten van dit onderzoek worden uiterlijk in januari 2020 verwacht.

Metformine

Metformine wordt gebruikt bij de behandeling diabetes type 2. Dit medicijn reguleert de bloedglucose, verlaagt de insulineresistentie en beschermt tegen gewichtstoename en hart- en vaatziekten.

Terugroepactie

In december 2018 werden nitrosamines (NDMA en NDEA) aangetroffen in bepaalde bloeddrukverlagende medicijnen die bekend staan als de ‘sartanen’. In november dit jaar bleken ook maagzuurremmers met de werkzame stof ranitidine vervuild met NDMA. Deze medicijnen zijn teruggeroepen.

Omdat nog niet bekend is of er ook in Nederland met NDMA verontreinigde metformine-tabletten zijn, is er van een terugroepactie nog geen sprake.

Risico voor de gezondheid?

De nitrosamine-vervuiling is alleen gevonden in een beperkt aantal partijen van metformine uit onder meer Singapore. In heel veel andere partijen is deze vervuiling niet gevonden. Nitrosamines zijn ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ voor mensen en kunnen ontstaan tijdens de productie van medicijnen.

Alle fabrikanten van geneesmiddelen moeten onderzoeken of er nitrosamines ontstaan in het productieproces. Deze stoffen komen in kleine hoeveelheden ook voor in water en voedingsmiddelen. De kans dat mensen kanker krijgen na het gebruik van geneesmiddelen die met nitrosamines verontreinigd zijn is erg klein.

Lees meer

Terug naar het overzicht

Met anderen praten over hulpmiddelenwant diabetes heb je niet alleen