diabeteszorg

Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
  • Contact
  • Informatie voor
  • Over DVN
  • Inloggen
help mee

Onderzoek naar orthopedisch schoeisel bij diabetespatiënten

Ondanks de voordelen van het dragen van orthopedisch schoeisel bij diabetespatiënten blijkt uit de praktijk dat slechts 20 tot 30 procent van de aangemeten schoenen ook voldoende wordt gedragen. Deze lage therapietrouw leidt onder meer tot voetcomplicaties, waaronder wonden en amputaties, met daaraan gekoppeld hoge zorgkosten. De verwachting is dat deze onnodige amputaties en hoge zorgkosten voorkomen kunnen worden door het verhogen van de therapietrouw. Om deze redenen onderzoeken Voetencentrum Wender, Voetmax Orthopedie en Universiteit Twente (Vakgroep Psychologie, Gezondheid en Technologie) of de therapietrouw bij diabetespatiënten verhoogd kan worden door een andere (aanmeet)procedure.

Onderzoek naar orthopedisch schoeisel bij diabetespatiënten

Het onderzoek wordt verricht door het toepassen van een vernieuwde zorgaanpak bij diabetespatiënten met voetproblemen en deze te vergelijken met de huidige zorgstandaard. De vernieuwde aanpak bestaat uit een nieuwe manier van het aanmeten van orthopedische schoenen en het toepassen van motiverende gespreksvoering. De nieuwe manier van aanmeten bestaat onder andere uit een digitale drukmeting en het maken van een iPad 3D-scan om de voeten goed in kaart te brengen. Door de iPad 3D-scan kunnen de voeten tot in detail worden geanalyseerd.

Eén van de deelnemers van het onderzoek is Jaap (58). “Toen ik erachter kwam dat ook ik aan orthopedisch schoeisel moest geloven was ik sceptisch. Ik was bang voor de grote, zwarte klompen, zoals orthopedische schoenen bekend staan. De orthopedisch schoenmaker van Voetmax Orthopedie bewees het tegendeel, mijn normale schoenen zijn nagemaakt en niemand ziet dat ik aangepaste schoenen draag”, aldus Jaap.

Op de vraag waarom Jaap deelneemt aan het onderzoek is hij duidelijk: “Ik vind het belangrijk om mijn steentje bij te dragen aan de maatschappij waar dat mogelijk is. Het onderzoek draagt bij aan kwalitatieve zorg doordat ervoor wordt gezorgd dat de schoenen altijd goed passen. Op lange termijn zal dit zorgen voor minder voetcomplicaties, en dus minder ziekenhuisopnames. Daarnaast krijgt de deelnemende patiënt extra persoonlijke zorg door meer controlemomenten.”

Tijdens de studie worden deelnemers een jaar lang ‘gevolgd’. Dit houdt in dat de sensoren een jaar lang de temperatuur in de schoenen meten, zodat gemeten kan worden of en hoe lang de schoenen worden gedragen. Het onderzoek start bij het ontvangen van de orthopedische schoenen, waarbij de sensoren in de schoenen worden geplaatst. Vervolgens vinden een aantal controleafspraken plaats. Tijdens deze afspraken worden de voeten gecontroleerd, de sensoren uitgelezen en enkele vragenlijsten met betrekking tot de (voet)gezondheidssituatie en ervaring met de schoenen ingevuld. Daarnaast zal de deelnemer gevraagd worden om, gedurende de onderzoeksperiode, tweemaal één week een activiteitenmeter te dragen in de vorm van een polshorloge.

Uit analyse van de verzamelde gegevens moet blijken of de vernieuwde zorgaanpak in combinatie met motiverende gespreksvoering zorgt dat diabetespatiënten meer therapietrouw zijn aan het dragen van hun orthopedische schoenen. Indien de effectiviteit van deze nieuwe zorgaanpak is aangetoond zal het implementeren van deze aanpak leiden tot een kwaliteitsverbetering in de hele Nederlandse podotherapie en orthopedie. “Door je bijdrage te leveren aan het onderzoek help je niet alleen jezelf, maar ook vooral anderen en de toekomst van de zorg”, aldus Jaap.

Meer weten over het onderzoek? Bekijk dan de video

Aanmelden?

Voor het onderzoek worden nog deelnemers gezocht. Bent u diabetespatiënt en wilt u uw bijdrage leveren aan het onderzoek? Mail naar innovatie@podotherapeut.nl.

 

Terug naar het overzicht

Met anderen praten over hulpmiddelenwant diabetes heb je niet alleen