Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
  • Contact
  • Informatie voor
  • Over DVN
  • Inloggen
help mee

Nieuwe inwendige pomp in 2020

Met de ontwikkeling van een vernieuwde versie van de inwendige insulinepomp is er eindelijk een oplossing voor mensen die hiervan afhankelijk zijn voor de behandeling van hun diabetes. In 2020 lijkt hiermee een eind te komen aan de onzekere periode die in 2017 begon met het bericht van fabrikant Medtronic om de productie van deze pomp te stoppen.

Nieuwe inwendige pomp in 2020

In Nederland maken op dit moment circa 70 mensen gebruik van de inwendige insulinepomp, die voor hen van levensbelang is.

Eerste implantaties in 2020

Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe pomp. Het prototype wordt nu getest in het laboratorium. Na deze tests wordt de pomp verder aangepast. De verwachting is dat eind 2020 de behandelingen starten bij huidige* pompgebruikers. Zij mogen de nieuwe pomp als eerste gebruiken en worden in die fase intensief begeleid. Aangezien de nieuwe pomp een nieuwe doorontwikkelde versie is van de oude implanteerbare pomp, is de verwachting dat dit een zelfde effect heeft op de behandeling en kwaliteit van leven van de gebruikers.

Noodkreet

Na bijna twee jaar lijkt er eindelijk zicht op een vernieuwde pomp. Diabetesvereniging Nederland (DVN) is sinds het moment dat Medtronic bekendmaakte te stoppen met de productie van de pomp, nauw betrokken bij het proces om met een oplossing te komen voor de dringende situatie voor de huidige gebruikers. Intensieve gesprekken met Medtronic, het ministerie van VWS, nieuwe ontwikkelaar, leverancier van insuline en Isala Kliniek Zwolle (zij begeleiden de circa 70 gebruikers van de huidige pomp), een mogelijke rechtszaak en noodkreten vanuit petities, de Sytske foundation, hebben hieraan bijgedragen.

Normaal spuiten niet mogelijk

Een inwendige insulinepomp, ook wel een implanteerbare pomp genoemd, wordt met een operatie onderhuids ingebracht en moet elke zes weken in het ziekenhuis worden bijgevuld met speciale insuline. Dit is nodig omdat de normale toediening van insuline via spuiten niet werkt, bijvoorbeeld omdat mensen allergisch zijn voor insuline die via de huid wordt toegediend. Of omdat onderhuids toegediende insuline niet (goed) wordt opgenomen. Deze methode wordt gebruikt bij insuline afhankelijke mensen met diabetes type 1. De pomp werkt verder als een gewone insulinepomp. Zonder pomp hebben deze mensen geen kwaliteit van leven. Ze liggen dan vaak maandenlang in het ziekenhuis en om hun waarden onder controle te houden.

“Ondanks alle mooie en goede ontwikkelingen op het gebied van uitwendige pompen zijn er helaas nog steeds mensen met diabetes mellitus die een implanteerbare pomp heel erg nodig hebben.”

Prof. dr. H.J.G. Bilo, FRCP

Nauwkeurige overdracht

Medtronic heeft onderdelen ter beschikking gesteld aan IPaDIC. Met de ontwikkeling van deze nieuwe pomp borduren de initiatiefnemers voort op de technologie van Medtronic. Een proces dat nauwkeurig moet gebeuren, en daardoor lang duurt. Daarnaast vereisen ook de veiligheidschecks en studies naar effectiviteit (denk aan het vullen en spoelen van de pomp) veel tijd voordat een nieuwe pomp echt beschikbaar is. Het ministerie van VWS was nauw betrokken om deze overdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Vernieuwde pomp

De nieuwe implanteerbare insulinepomp is compact, licht in gewicht en heeft een lange levensduur. Dit komt door het ontwerp, het gebruik van hoge kwaliteit materialen en de oplaadbare batterij. De pomp is gekoppeld aan een app via welke de gebruiker de pomp kan instelt en insuline toedient. De app informeert ook over de status en de werking van de pomp. Daarnaast biedt de app de mogelijkheid aan bijvoorbeeld je behandelaar op afstand mee te kijken of de pomp optimaal functioneert. Natuurlijk met jouw toestemming. De pomp kan in de thuissituatie worden gevuld door een gespecialiseerde thuiszorgmedewerker waardoor ziekenhuisbezoeken tot een minimum worden beperkt. 

"Ik leef met een tijdbom. De nieuwe pomp is er bijna maar nog niet helemaal. Het is nu nog 5 voor twaalf voor mij. Ik hoop dat mijn pomp (en die van de andere gebruikers) het lang genoeg volhoudt."

Albert Bijlsma, gebruiker inwendige pomp

De tijd dringt

“We zijn blij dat een oplossing een volgend stadium heeft bereikt. Maar we zijn er nog niet”, laat  DVN-belangenbehartiger Carin Koning weten. “Het is en was een moeizaam proces dat voortdurende aandacht vergt omdat gebruikers van de pomp de garantie moeten hebben op een goede behandeling als hun pomp niet meer werkt voordat IPaDIC de eerste pompen levert. De tijd dringt wel. Is de nieuwe pomp niet op tijd beschikbaar, dan rest de gebruikers in de meeste gevallen een ziekenhuisopname of complexe thuiszorg. Dat geldt op dit moment al voor een aantal van hen. Een zorgwekkende situatie. Andere gebruikers zijn - begrijpelijk - erg ongerust over wat er moet gebeuren als hun pomp niet meer goed functioneert voordat de nieuwe pomp er is. We blijven dus aandringen op een aansluiting tussen het stoppen van de productie door Medtronic en de start van de productie door IPaDIC. ”  

Meer informatie

Wil je meer weten over de nieuwe inwendige pomp? Ga dan naar de site van producent IPaDIC. Met vragen kun je terecht bij info@ipadic.nl.

Download en bekijk

*Huidige gebruikers van de inwendige insulinepomp zijn op dinsdagavond 2 juli 2019 tijdens een bijeenkomst georganiseerd door de Vereniging Implanteerbare Pomp, geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen rond de productie van de nieuwe pomp.

Terug naar het overzicht

Theme picker

Met anderen praten over hulpmiddelenwant diabetes heb je niet alleen