Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
  • Contact
  • Informatie voor
  • Over DVN
  • Inloggen
help mee

Meterwissel leverancier onacceptabel

Begin deze maand presenteerde Diabetesvereniging Nederland (DVN) samen met andere betrokken partijen met trots de Keuzehulp Bloedglucosemeters. Samen met je behandelaar beslissen over de keuze voor je bloedglucosemeter is daarmee makkelijker geworden. Een leverancier mag je niet meer overzetten op een andere meter. En daar zeker niet het initiatief voor nemen. Deze week bereikte ons het nieuws dat leverancier Mediq Direct Diabetes gebruikers van de Accu-Chek Mobile bloedglucosemeter een bericht stuurde dat ze per 1 juli een andere bloedglucosemeter zullen ontvangen. Ons advies: accepteer deze meterwissel niet!

Meterwissel leverancier onacceptabel

Mogelijk duizenden gebruikers van de Accu-Chek Mobile bloedglucosemeter zijn door leverancier Mediq Direct Diabetes op onjuiste wijze geïnformeerd. In het bericht meldt Mediq dat je behandelaar “heeft aangegeven dat er geen medische noodzaak is voor het gebruik van de Accu-Chek Mobile” en dat je daarom per 1 juli een andere bloedglucosemeter ontvangt.

Ontstemd over gang van zaken

DVN is zeer ontstemd over de handelswijze van Mediq Direct Diabetes. Mediq heeft kennelijk ziekenhuizen actief benaderd met de vraag aan hen door te geven wie van de patiënten daadwerkelijk een motorische of visuele beperking heeft. Het gaat hier om vertrouwelijke, medische gegevens waarmee zorgvuldig omgegaan dient te worden. Directeur Olof King: ‘Dat Mediq deze informatie opvraagt is zeer waarschijnlijk in strijd met wet- en regelgeving: de AVG en de kwaliteitstandaard bloedglucosemeting. Zorgverleners mogen niet zomaar medische gegevens verstrekken aan een derde.’

De werkwijze van Mediq is extra opmerkelijk omdat de Minister voor Medische Zorg en Sport vorige week de Keuzehulp Bloedglucosemeters heeft gelanceerd en daarmee heeft bekrachtigd dat de keuze voor een meter uitsluitend in de behandelkamer moet plaatsvinden. King: ‘Een bloedglucosemeter is maatwerk en is een onderdeel van de behandeling. Daarom is het beslist niet de bedoeling dat commerciële partijen zich hiermee gaan bemoeien’.

Hoe verder?

  • Heb je een brief of mail van je leverancier ontvangen met het bericht dat je een andere bloedglucosemeter krijgt? Stuur dan een reactie aan Mediq waarin je aangeeft dat je niet akkoord gaat met het voorstel. We stellen voor dat je een aantal vragen stelt. Hier vind je een voorbeeldtekst die je kunt gebruiken. Ook adviseren we je je behandelaar te informeren over het bericht van Mediq en jouw reactie daarop. Wat DVN betreft is er nu geen enkele aanleiding waarom je van meter zou moeten wisselen. Kom je hier niet uit en ben je lid van DVN? Neem dan contact met ons op!
     
  • DVN heeft contact opgenomen met de directie van Mediq en haar onvrede duidelijk kenbaar gemaakt. Ook voeren we spoedoverleg binnen de werkgroep diabeteshulpmiddelen van de NDF. Een dergelijke handelswijze van Mediq is onacceptabel. Daarnaast is al overleg gevoerd met de Vereniging van (diabetes)verpleegkundigen (V&VN). Ook zij hechten uiteraard aan het belang van de vertrouwelijke omgang met medische gegevens.
     

Lees ook

Terug naar het overzicht

Met anderen praten over hulpmiddelenwant diabetes heb je niet alleen