15 februari 2018 | Type 2 | Onderzoek | Hulpmiddelen

Langwerkende metformine toegelaten tot Nederlandse markt

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft Glucient®, een metformine met vertraagde afgifte, toegelaten tot de Nederlandse markt. De verwachting is dat het medicijn na de zomer in Nederland verkrijgbaar is.

 

Langwerkende metformine wordt in het buitenland voorgeschreven bij mensen die op kortwerkende metformine erg veel last hebben van bijwerkingen zoals ernstige diarree en winderigheid. Zij kunnen uitproberen of de klachten door het middel afnemen.

Wat is het probleem?

Tot nu toe is in Nederland alleen kortwerkende metformine beschikbaar, wat bij 60.000 gebruikers ernstige bijwerkingen geeft. In het buitenland kunnen mensen dan een langwerkende vorm van metformine uitproberen. In Nederland was langwerkende metformine tot nu toe geen alternatief.

Wij vinden dat iedereen recht heeft op passende diabetesmedicatie en zijn daarom op zoek gegaan naar een oplossing. Omdat dit middel in Nederland niet op de markt is gebracht, hebben wij in 2016 gesprekken gevoerd met het CBG en met importeurs. Het CBG beslist of een middel op de Nederlandse markt mag komen. Dit is nu gebeurd en wij zijn blij met deze eerste stap vooruit!

Wat nu?

Nu Glucient is toegelaten tot de Nederlandse markt, moeten er nog een aantal stappen worden gezet voordat het middel (gedeeltelijk) wordt vergoed. Om voor vergoeding door de zorgverzekering in aanmerking te komen moet het medicijn worden opgenomen in richtlijnen voor artsen, zoals huisartsen en internisten.

Voordat het een plek in een richtlijn krijgt, moet het middel op de Nederlandse markt beschikbaar zijn én de meerwaarde ervan wetenschappelijk zijn aangetoond. Wij zetten ons nu in om onderzoekers te interesseren om na te gaan of metformine met vertraagde afgifte, zijn beloften waarmaakt.

Wanneer is langwerkende metformine een nieuw medicijn voor jou? Het komt beschikbaar voor gebruikers die ernstige bijwerkingen ervaren of die een ingewikkeld medicatieschema hebben.

Meer lezen

Voor meer informatie over deze langwerkende metformine lees de bijsluiter op de website van CBG. Hierin staat o.a. wanneer het middel niet geschikt is om te gebruiken.

Op weg naar metformine met minder bijwerkingen (16-04-2016).
Metformine en maag- en darmklachten (24-03-2016).
Praat mee op DiabetesTrefpunt en help elkaar.