diabeteszorg

Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
 • Contact
 • Informatie voor
 • Over DVN
 • Inloggen
help mee

Hoera! FGM wordt vergoed

Het is gelukt! Mensen met diabetes die intensieve insulinetherapie volgen, kunnen een flash glucosesensor (FGM) vergoed krijgen. Zorginstituut Nederland maakte dit vandaag bekend in hun definitieve standpunt over de vergoeding van de FGM. Diabetesvereniging Nederland (DVN) is ontzettend trots op dit resultaat van jarenlange lobby! 

Hoera! FGM wordt vergoed

We hebben een erg lange weg afgelegd! Vanaf het moment dat deze sensortechnologie beschikbaar was, heeft DVN gelobbyd voor vergoeding. En dat heeft eindelijk resultaat. 

Mensen met intensieve insulinetherapie krijgen nu een beter alternatief: een flash sensor die het dagelijks meerdere keren per dag vingerprikken vervangt. Die de gebruiker ook nog eens meer inzicht geeft in zijn of haar bloedsuikerwaarden. Dit leidt tot meer kwaliteit van leven, minder hypo's, meer vertrouwen in jezelf en van je omgeving.

Vergoed vanuit de basisverzekering

De FGM wordt per 10 december 2019 vergoed vanuit de basisverzekering voor mensen met intensieve insulinetherapie. Zij moeten voor hun zelfmanagement minimaal 4 keer per dag in hun vinger prikken om hun bloedglucosewaarde te bepalen. Het Zorginstituut heeft in haar overwegingen meegenomen dat dit vanwege pijn en ongemak vaak niet lukt. Daarom is het geen voorwaarde dat mensen 4 keer per dag vingerprikken.

Wel is het een voorwaarde dat mensen een intensief insulineschema volgen, met minstens 4 keer per dag insuline (1 keer basaal en minimaal 3 keer snelwerkende insuline) of een insulinepomp hebben. En dat zij in staat zijn tot zelfmanagement met behulp van de FGM. Zij kunnen met hun arts overleggen of ze baat hebben bij een FGM. Het Zorginstituut stelt in haar standpunt ook dat er kwaliteitseisen moeten komen op basis waarvan zorgverleners de FGM kunnen voorschrijven. 

Bij de aanvraag van de FGM bij de zorgverlener maak je volgens deze eisen afspraken over het gebruik van de flash sensor. Zoals behandeldoelen die je opstelt met je zorgverlener, het plannen van evaluatiemomenten en het volgen van een gebruikerstraining. Als gebruiker van de FGM moet je namelijk in staat zijn om de data op de sensor goed af te lezen en ernaar te handelen.

De kwaliteitseisen worden de komende tijd binnen de Rondetafel Diabeteszorg verder uitgewerkt. Tot die tijd is het aan zorgverleners en patiënten om de kwaliteitseisen (behandeldoel, zelfmanagement, training en evaluatie) samen in te vullen.

Erg spannend

Carin Koning en Eglantine Barents, belangenbehartigers bij DVN:

“We hebben er alles aan gedaan om dit positieve advies van Zorginstituut Nederland mogelijk te maken! Het was al die tijd erg spannend of het definitieve advies van Zorginstituut Nederland ook goed zou uitpakken voor mensen met diabetes type 2 met intensieve insulinetherapie. 

We hebben hard gelobbyd om de Wetenschappelijke Adviesraad van het Zorginstituut ervan te overtuigen dat zij evengoed dezelfde lasten ervaren als mensen met diabetes type 1. En dat ze dus net zoveel baat hebben bij zo’n sensor!”

Terugblik

We zetten ons al vanaf 2015 in voor de vergoeding van flash glucosemonitoring (FGM). In 2016 werden in het buitenland de eerste onafhankelijke onderzoeksresultaten gepubliceerd over de betrouwbaarheid en werking van de FGM. Helaas waren de resultaten alleen voldoende voor gedeeltelijke vergoeding. 

Om zover te komen dat de FGM wordt vergoed voor iedereen met intensieve insulinetherapie hebben we:

 • Actief meegewerkt aan de totstandkoming van de Rondetafel Diabeteszorg in 2016 in samenwerking met de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), om de kwaliteit van de diabeteszorg te verbeteren en ervoor te zorgen dat geneesmiddelen en hulpmiddelen voor diabetes op de juiste manier worden ingezet.
 • Vanaf 2016 deelgenomen aan Rondetafel Diabeteszorg gesprekken en continu patiëntervaringen ingebracht.
 • Als vertegenwoordiger van diabetespatiënten discussies gevoerd met zorgverleners, zorgverzekeraars, kamerleden, fabrikant, medewerkers van Zorginstituut Nederland en Ministerie van VWS.
 • Meegewerkt aan het internationaal erkende Nederlandse onderzoek naar de effecten en gebruik van de flash glucosesensor door Isala Klinieken Zwolle, DVN en Zilveren Kruis en publicatie. De eerste gesprekken hierover voerden wij al in 2015. Door onze betrokkenheid zijn patiëntervaringen in het onderzoek duidelijk naar voren gekomen.  
 • Petities voor de vergoeding van sensoren gesteund en ondertekend.
 • Contact gezocht met de media (tv/radio/kranten) over de nut en noodzaak van de sensortechnologie.
 • Belangenbehartigingsgesprekken gevoerd met zorgverzekeraars over schrijnende situaties waarin zij toch een uitzondering op de regel konden maken. 

Hoe krijg ik een FGM?

Spuit je minimaal 4 keer per dag insuline of gebruik je een insulinepomp? Wil je weten of je in aanmerking komt voor een FGM? Neem dan contact op met je behandelaar. Met je behandelaar maak je binnen een behandelplan afspraken over het gebruik van de FGM en volg je een gebruikerstraining. Vervolgens kan er een Freestyle Libre (FSL) worden aangevraagd door je behandelaar. De leverancier van je diabeteshulpmiddelen levert op dit voorschrift de FSL. De vergoeding wordt door de leverancier daarna rechtstreeks geregeld met je zorgverzekeraar.

Hoe verder?

Ons werk is pas klaar als diabetes genezen is. We blijven tot die tijd strijden voor de beschikbaarheid en betaalbaarheid van nieuwe technologieën, die aantoonbaar het leven van mensen met diabetes leefbaarder maken. We geloven dat de arts met de patiënt moet kunnen beslissen welke behandeling of hulpmiddel het beste is. Hier blijven we ons voor inzetten! Dit kunnen we uiteraard alleen met de steun van onze leden en donateurs.

Lees en bekijk meer

Terug naar het overzicht

Met anderen praten over hulpmiddelenwant diabetes heb je niet alleen