Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
  • Contact
  • Informatie voor
  • Over DVN
  • Inloggen
help mee

Gebruikers FSL kunnen kosten declareren

Gebruikers van de FreeStyle Libre (FSL) kunnen de gemaakte kosten voor de sensoren en de reader van Abbott met terugwerkende kracht (vanaf 27 november 2017 tot oktober 2018) declareren bij hun zorgverzekeraar.

Gebruikers FSL kunnen kosten declareren

Kan ik mijn kosten declareren?

Je kunt je kosten declareren als je aan de onderstaande voorwaarden voldoet.

1. Je valt binnen één van deze 4 groepen:

  • Je was op 27 november 2017 ouder dan 4 jaar maar jonger dan 18 jaar en je hebt diabetes type 1.
  • Je hebt diabetes type 1 en had 4 kwartalen voordat je de FSL bent gaan gebruiken een HbA1c boven 64 mmol/mol. Ondanks dat je samen met je behandelaar hebt geprobeerd je HbA1c te verlagen.
  • Je hebt diabetes type 1 of 2 en gebruikt(e) insuline meerdere keren per dag, had een zwangerschapswens op of na 27 november 2017 en je hebt die wens met je behandelaar besproken.
  • Je hebt diabetes type 1 of 2 en gebruikt(e) insuline meerdere keren per dag, je was zwanger op of na 27 november 2017 en onder behandeling bij een internist. Vergoeding geldt voor de periode dat je zwanger bent.

2. Je behandelaar (internist of kinderarts), die jou behandelde op het moment dat je startte met de FSL, heeft aanvraagformulier A (Aanvraagformulier voor Flash Glucose Monitoring) ingevuld. Kan je toenmalige behandelaar dit niet voor je doen? Vraag dan je huidige behandelaar of hij/zij de HbA1c-waarden voor je wilt opvragen, of vraag ze zelf op en verstrek ze aan je behandelaar.

Let op: volwassenen moeten de HbA1c waarden van de 4 kwartalen vóór het gebruik van de FSL invullen. Het kan zijn dat je voor het gebruik wel in één van de categorieën voor vergoeding viel, maar door het gebruik van de FSL nu betere bloedglucosewaarden hebt en niet meer in aanmerking zou komen op basis van je HbA1c.

3. Je hebt alle facturen van leverancier Abbott vanaf 27 november 2017 verzameld tot aan het moment dat je jouw FSL laat leveren door een gecontracteerde leverancier van diabeteshulpmiddelen (oktober 2018). Of vanaf een latere datum, als je na 27 november 2017 gestart bent.

Hoe declareer je je kosten?

Voor de kosten die je met terugwerkende kracht declareert bij je zorgverzekering: stuur het aanvraagformulier plus de facturen naar je zorgverzekeraar. Ga bij je zorgverzekeraar na naar welke afdeling dit gestuurd moet worden.

Voor de kosten die worden gemaakt voor de FSL bij een gecontracteerde leverancier van diabeteshulpmiddelen (vanaf oktober 2018), hoef je niets te doen. Zij declareren deze voor jou bij je zorgverzekeraar.

Declaratie geweigerd?

Voldoe je aan alle bovenstaande voorwaarden en wordt je declaratie onterecht geweigerd door je zorgverzekeraar? Meld dit dan bij DVN. Stuur een e-mail naar info@dvn.nl o.v.v. Declaratie FSL.

Wij verzamelen de mogelijke klachten, en zullen als dat nodig is, Zorgverzekeraars Nederland (de brancheorganisatie van zorgverzekeraars) erop wijzen dat de bij hen aangesloten zorgverzekeraars de afspraken niet nakomen. Zo dringen we erop aan dat jouw kosten alsnog gedeclareerd worden.

Lees ook ons eerdere nieuwsbericht over de leveringsproblemen bij Abbott

Terug naar het overzicht

Met anderen praten over hulpmiddelenwant diabetes heb je niet alleen