diabeteszorg

Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
  • Contact
  • Informatie voor
  • Over DVN
  • Inloggen
help mee

FSL verbetert inderdaad kwaliteit van leven met diabetes

Veel gebruikers van de flash glucosemeter ervaren een verbeterde gezondheid en kwaliteit van leven met diabetes. Dit zijn de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van de FreeStyle Libre (FSL). Zorginstituut Nederland kan wat ons betreft hiermee zo snel mogelijk een advies uitbrengen voor ruime vergoeding van Flash Glucose Monitoring uit de basisverzekering.

FSL verbetert inderdaad kwaliteit van leven met diabetes

De meeste gebruikers van de FreeStyle Libre (FSL) hebben na een jaar een betere HbA1c-waarde, minder hypo’s en de helft minder vingerprikken (stripjes). Het aantal ziekenhuisopnames is gedaald (van 13,8% naar 4,7%) en er is minder verzuim van werk (van 18,4% naar 7,7%).

Gebruikers ervaarden ook een verbetering in hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. En bij 62% van de gebruikers konden vrienden/familie de zorgen om hun diabetes beter loslaten.

De FreeStyle Libre is een goed alternatief voor de vingerprik gebleken in de onderzochte groepen van mensen met diabetes mellitus type 1, type 2, en de zeldzame erfelijke vormen LADA of MODY.

Professor dr. Henk Bilo, hoofd Diabetes Onderzoekscentrum Isala

Er waren ook minder goede ervaringen. Niet elke gebruiker reageerde goed op de lijm waar de sensor mee op de huid was geplakt. Sommigen vonden de kosten te hoog, zelfs met de bijdrage van het Zilveren Kruis. Enkele gebruikers vonden de gescande metingen niet betrouwbaar genoeg.

Wat nu?

De FreeStyle Libre sensor wordt in Nederland voor slechts vier groepen vergoed vanuit de basisverzekering. Om voor ruimere vergoeding in aanmerking te komen moet de FSL voldoen aan het criterium ‘de stand van de wetenschap en de praktijk’.

Deze onderzoeksresultaten laten zien dat de FSL duidelijk meerwaarde heeft. Zorginstituut Nederland (ZiN) kan nu een definitief besluit nemen over vergoeding van de flash glucosemeter vanuit het basispakket.

Wat doet DVN?

DVN heeft in de Ronde tafel op 10 mei gesproken met Zorginstituut Nederland en alle betrokken partijen over vergoeding van Flash Glucose Monitoring. In onze brandbrief die wij op 25 april hebben verstuurd naar het Zorginstituut, vragen wij nadrukkelijk om snelle besluitvorming rond deze vergoeding: 

De resultaten zijn er, dus is er geen noodzaak nog langer te wachten op een besluit om de flash glucosemeter uit de basisverzekering te vergoeden.
Wij vinden het belangrijk dat ook de kwaliteit van leven mee wordt genomen in dit besluit. Naast het beter kunnen reguleren van je diabetes, waardoor complicaties voorkomen kunnen worden.

DVN-bestuursvoorzitter Binso Wymenga

UPDATE 10-5

Op Diabetesfederatie.nl de laatste stand van zaken n.a.v. de Rondetafel Diabeteszorg op 10 mei:
'De Rondetafel Diabeteszorg heeft vrijdag 10 mei unaniem geadviseerd om op basis van de informatie die er nu ligt, na te gaan of vooralsnog alle mensen met diabetes type 1 flash glucose monitoring (Freestyle Libre) vergoed kunnen krijgen. Door alle betrokken partijen (aan de Rondetafel) gaat nu zo snel mogelijk gewerkt worden aan het bij elkaar brengen en onderbouwen van de benodigde wetenschappelijke studies en overige informatie. De verwachting is dat Zorginstituut Nederland voor einde 2019 een uitspraak kan doen over vergoeding van FGM voor alle mensen met diabetes type 1.'

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door het Diabetes Onderzoekscentrum van Isala Klinieken Zwolle. In samenwerking met o.a. Zilveren Kruis en stichting Basisstructuur Innovatief Diabetes Onderzoek Nederland (BIDON) en Diabetesvereniging Nederland (DVN).

Lees meer

•    Ons dossier vergoeding Flash Glucose Monitoring
•    De glucosesensor wordt voor de meeste diabetespatiënten nog niet vergoed: ’Ik hoop dat de verzekeraars gaan inzien wat de sensor voor ons kan betekenen’ (Noordhollands Dagblad, 10-05-2019)
•    Wetenschappelijk bewijs: huidsensor verbetert levens suikerziektepatiënten aanzienlijk (DVN te gast bij Radar Radio, 04-05-2019)
•    Huidsensor voor diabetespatiënt voorkomt nare vingerprik én hypo (AD, 25-04-2019)
•    FreeStyle Libre waardevol hulpmiddel voor mensen met diabetes (Diabetes Fonds, 25-04-2019)

Terug naar het overzicht

Met anderen praten over hulpmiddelenwant diabetes heb je niet alleen