diabeteszorg

Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
  • Contact
  • Informatie voor
  • Over DVN
  • Inloggen
help mee

FGM voor iedereen in basispakket: snel graag!

Waardoor is er geen nieuws te vertellen over de vergoeding van Flash Glucose Monitoring  voor iedereen?

FGM voor iedereen in basispakket: snel graag!

Liever vandaag dan morgen

Het geduld van mensen met diabetes die graag gebruik willen maken van Flash Glucose Monitoring (FGM), maar dit nog niet vergoed krijgen, wordt op de proef gesteld. Eind vorig jaar hoopten wij op een definitief advies van Zorginstituut Nederland om FGM op te nemen in het basispakket voor iedereen die insulineafhankelijk is. Nu is dit advies er nog steeds niet. Hoe komt dat?

Onderzoek

Het is een ingewikkeld en lang proces om een geneesmiddel of hulpmiddel vergoed te krijgen vanuit het basispakket. Er zijn onderzoeken gedaan naar de meerwaarde van Flash Glucose Monitoring als manier van bloedglucose meten. Zorginstituut Nederland brengt pas een definitief advies uit als zij alle onderzoeksresultaten binnen hebben. Een belangrijk onderzoek is het FreeStyle Libre register door zorgverzekeraar Zilveren Kruis i.s.m. Isalaklinieken en DVN. De deelnemers zijn een jaar lang gevolgd. De verzamelde gegevens worden nu bekeken.

Kosten

Ook wegen er andere belangen mee, zoals de kosten van het hulpmiddel zelf. Flash Glucose Monitoring (FGM) is voor mensen met diabetes een manier om meer inzicht te krijgen in je bloedglucosewaarden zonder te prikken. De enige FGM tot nu toe is de FreeStyle Libre (FSL). De kosten voor de FSL zijn nu ongeveer € 1.600 per jaar per gebruiker.

Wat doet DVN?

Tijdens de overleggen over de inzet van FGM komen wij op voor de belangen van mensen met diabetes die baat kunnen hebben bij deze methode. Wij pleiten voor bredere vergoeding dan de vier groepen die nu hun FGM vergoed krijgen.

Wij willen dat iedereen die insulineafhankelijk is in aanmerking komt voor vergoeding vanuit het basispakket. Alle reacties en ervaringen van onze achterban die bij ons binnenkomen brengen we in bij het overleg.

Wachten

Wij hameren op de noodzaak dat het definitieve advies voor bredere vergoeding er snel komt. Maar helaas kunnen we nu niets anders doen dan wachten op dit advies door het Zorginstituut en het doorvoeren ervan door het ministerie van VWS.

Petitie

Particuliere acties (zoals petities of verzoeken van televisieprogramma’s) om de FGM vergoed te krijgen voor een grotere groep mensen met diabetes signaleren we. Dit vinden we sympathiek en voelen ons hiermee gesteund in ons werk voor een bredere vergoeding voor deze technologie. Inhoudelijk zijn we het eens met de acties en hun doel: ook wij zijn voorstander van ruime vergoeding.

Proces

Maar de route die DVN kiest is die van de overlegtafel. Wij denken dat we zo het beste resultaat kunnen boeken. Al gaat het ook wat ons betreft veel te langzaam.  Uit ervaring weten we dat acties het proces bij ZIN kunnen verstoren en een oplossing niet dichterbij brengen of versnellen.

Lees meer over Flash Glucose Monitoring (FGM)

Meer informatie vind je in ons dossier FGM.

Terug naar het overzicht

Met anderen praten over hulpmiddelenwant diabetes heb je niet alleen