Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
  • Contact
  • Informatie voor
  • Over DVN
  • Inloggen
help mee

Eind 2019 waarschijnlijk duidelijk wie FGM vergoed krijgt

Zorginstituut Nederland streeft ernaar om voor eind 2019 met een standpunt te komen over welke mensen met diabetes type 1 én 2 in aanmerking komen voor vergoeding van Flash Glucose Monitoring (FGM). Onze nadrukkelijke wens om de mensen die insulineafhankelijk zijn in dit standpunt mee te nemen, dus niet alleen mensen met diabetes type 1, lijkt daarmee gehoord! 

Eind 2019 waarschijnlijk duidelijk wie FGM vergoed krijgt

Om het aantal mensen met diabetes dat in aanmerking komt voor vergoeding van de FGM uit te breiden, is onderzoek gedaan naar het effect van het gebruik van de FGM als manier van continue glucose meten.

De uitgevoerde onderzoeken in Nederland hebben nog te weinig medisch bewijs geleverd dat de FGM beter werkt dan de bloedglucosemeting via de vingerprik. Het hulpmiddel moet duidelijk medische meerwaarde hebben.

Medische meerwaarde

De medische meerwaarde van de FGM voor mensen met diabetes is onder andere: 

  • Het niet meer hoeven prikken van de vaak ernstig verlittekende vingers, zo’n 6 keer per dag. Gemiddeld wordt de helft minder stripjes gebruikt, alleen nog voor controle metingen
  • Meer inzicht in de schommelingen van je glucosewaarden, waardoor je (ernstige) hypo’s en hypers kunt zien aankomen en voorkomen. Mensen snappen beter hoe hun diabetes werkt en komen minder vaak in het ziekenhuis terecht
  • Een iets beter HbA1c en meer tijd in streefbereik van 3.9-10.0 mmol/L (time-in-range)

Psychosociale meerwaarde

De psychische en sociale meerwaarde is ook belangrijk voor mensen met diabetes in relatie tot hun omgeving. Deze meerwaarde wordt niet standaard meegenomen binnen de ‘medische gronden’ waarop de vergoeding gebaseerd is. Bij de psychosociale meerwaarde gaat het om:

  • Beter kunnen loslaten, ook minder zorgen door de omgeving
  • Hogere kwaliteit van leven ervaren
  • Minder arbeidsverzuim (ziek melden op het werk e.d.)

Maatschappelijke urgentie

De maatschappelijke urgentie is hoog: hoe belangrijk deze manier van continue glucose meten is voor mensen met diabetes en hun omgeving. Dit wordt gevoeld door de leden van de Rondetafel Diabeteszorg. Daarom ligt bij het Zorginstituut het verzoek om op basis van wat er aan onderzoek ligt (ook resultaten uit buitenlandse onderzoeken) een standpunt in te nemen. 

Insulineafhankelijke diabetes type 2

Zorginstituut Nederland heeft deze maand besloten om de patiëntengroep uit te breiden. Behalve mensen met diabetes type 1, wordt nu ook duidelijk wie van de groep mensen met insulineafhankelijke diabetes type 2 binnen het advies wordt meegenomen.

Het Zorginstituut ziet gelukkig ook in dat de zelfmanagement bij beide groepen nauwelijks verschilt. Voor zowel diabetes type 1 als bij insulineafhankelijke diabetes type 2 wordt nader onderzocht of de FGM een effectief hulpmiddel is. We zijn blij dat degenen die insulineafhankelijk zijn, het einde van het jaar meer duidelijkheid krijgen over wie in aanmerking komt voor de vergoeding van FGM.

Hoe liggen de kansen?

Er valt nog niets te zeggen over de kans op een positief advies door het Zorginstituut waarin meer mensen met diabetes de FGM vergoed krijgen. Of wat dit betekent voor de vergoeding van de CGM. Onlangs is minister Bruins voor Medische Zorg en Sport bevraagd naar het gemaakte onderscheid tussen de FGM en RT-CGM (Real Time Continue Glucose Monitoring).

De minister heeft geantwoord dat het Zorginstituut de FGM in 2018 heeft beoordeeld als een technische variant van de CGM. En dat de FGM effectief is bevonden voor vier van de vijf groepen die eerder al in aanmerking kwamen voor een RT-CGM. De FGM is echter niet geschikt gebleken voor mensen met hypo-unawareness vanwege het ontbreken van een alarmfunctie.

Meer lezen

Terug naar het overzicht

Met anderen praten over hulpmiddelenwant diabetes heb je niet alleen