6 september 2017 | Type 1 | Type 2 | Verzekeren

Eigen risico omhoog onder Rutte-III?

Verschillende media melden dat op Prinsjesdag bekend wordt gemaakt dat het eigen risico stijgt van 385 naar 400 euro. Wij pleitten eerder dit jaar juist voor verlaging van het eigen risico, door de kosten die je standaard voor je diabetes maakt vrij te stellen van het eigen risico.

 

Belangrijkste reden voor ons voorstel is dat de financiële prikkel, die het eigen risico zou moeten zijn, bij diabetes niet werkt. Zeker 300.000 mensen met diabetes ervaren het eigen risico daarom als een onrechtvaardige kostenpost. Want of je veel of weinig gebruik maakt van zorg: het eigen risico maak je op. Wij willen daarom dat de kosten die je standaard voor je diabetes maakt, vrijgesteld worden van het eigen risico. Prominente deskundigen steunen dit voorstel.

Verkiezingsprogramma

Directeur Olof King van Diabetesvereniging Nederland moet nog zien of de stijging er komt. “De formatie is nog gaande. Drie van de vier coalitiepartijen hebben in hun verkiezingsprogramma gemeld het eigen risico te willen verlagen. Ik kan me daarom niet voorstellen dat het eigen risico wordt verhoogd."

Wat doet DVN?

We hebben ons voorstel onder de aandacht gebracht van vertegenwoordigers van de (aanstaande) coalitie, en overleggen ook regelmatig met de andere partijen. King: "Ook deze week spreken we weer met Kamerleden van verschillende partijen. We maken duidelijk dat de grens voor onze achterban allang bereikt is, en rekenen op een regeerakkoord dat chronisch zieken ontziet."

Lees ook