Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
  • Contact
  • Informatie voor
  • Over DVN
  • Inloggen
help mee

DVN en DF: ga samen verder!

Ruim 4000 leden en donateurs van Diabetesvereniging Nederland en het Diabetesfonds die meededen aan de enquête over de plannen van het samengaan van de beide organisaties zijn enthousiast, verwachten dat we samen sterker staan, meer kunnen bereiken en meer voor hen kunnen betekenen. Dat is de uitkomst van een peiling waarmee is getoetst wat onze achterban vindt van de samenwerking en waar we met name aandacht voor moeten hebben.

DVN en DF: ga samen verder!

Na een eerste verkenning van beide organisaties dit voorjaar was het tijd om te weten wat betrokkenen bij onze organisaties, onze leden en donateurs, vinden van de gezamenlijke diabetesorganisatie. Wat zouden we moeten doen en wat is het meest belangrijk. Via een online enquête hebben de betrokkenen in mei hierover hun ideeën met ons gedeeld.

Betrokken achterban

We zijn erg blij dat onze leden en donateurs zich zo betrokken voelen. Mensen geven aan graag mee te denken, proefpersoon te willen zijn bij onderzoek en meer dan de helft geeft aan graag actief op de hoogte te willen blijven van de activiteiten. Opvallend is dat van de bijna 4300 respondenten 20% zowel lid is van DVN als donateur van DF.

Onderzoek en zorg zouden juist samen moeten opereren. Ik denk dat het door het samengaan beter en efficiënter wordt

Vier pijlers

In de enquête legden we  vier belangrijke pijlers van de nieuwe organisatie voor. Onze achterban vindt deze net zo belangrijk: belangenbehartiging (96%), werken aan genezing (95%), voluit leven met diabetes (95%), diabetes voorkomen (87%).

Belangrijkste uitkomsten

Vanuit de enquête is veel bruikbare informatie naar voren gekomen waar we verder mee aan de slag gaan. Een overzicht van de belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek:

  • het merendeel van de respondenten staat (zeer) positief tegenover een samenwerking van de beide organisaties;
  • de respondenten zijn van mening dat we samen sterker staan en slagvaardiger zullen zijn ten opzichte van andere stakeholders en zo meer kunnen bereiken;
  • de achterban laat weten vanuit de nieuwe organisatie een groter aanbod te willen zien van bijeenkomsten over diabetes gerelateerde thema’s verspreid over het land of bij een zorggroep, zorgcentrum of ziekenhuis;
  • respondenten verwachten van de nieuwe diabetesorganisatie dat we wetenschappelijk onderzoek doen (of ondersteunen);
  • belangenbehartiging en voorlichting over behandelingen, nieuwe ontwikkelingen, mogelijke complicaties zijn voor onze achterban van grote waarde.  

Vervolgstappen samenwerking

We zijn zeer tevreden met de uitkomsten van dit onderzoek. Feedback van onze leden in het verder uitwerken van de nieuwe organisatie, is van het grootste belang. De komende tijd geven Diabetesvereniging Nederland en het Diabetesfonds concreter invulling aan het samengaan van beide organisaties. De voors en tegens brengen we hierbij zorgvuldig in kaart. De terugkoppeling vanuit onze achterban wordt hierin uiteraard meegenomen. Keuzes in de juridische samenwerkingsvorm en het werken aan een gezamenlijk businessplan zijn belangrijke vervolgstappen in dit proces. Uiteraard houden we jullie via diverse kanalen op de hoogte.

Terug naar het overzicht

Theme picker

Met anderen praten over hulpmiddelenwant diabetes heb je niet alleen