14 juni 2018 | Type 1 | Type 2

DVN 'de barricaden op’

De diabeteszorg én DVN is in beweging, vertelt directeur Olof King in het Jaarverslag over 2017. Om te werken aan onze missie Voluit leven met diabetes, zet DVN in op verandering. Op het gebied van zorg, belangenbehartiging en onze dienstverlening.

 

Olof King: “We hebben belangrijke resultaten geboekt in 2017! Denk aan het besluit van het Zorginstituut Nederland (ZIN) dat de keuze voor een bloedglucosemeter in de behandelkamer gemaakt wordt, en niet (meer) door de zorgverzekeraar en leveranciers. Met als gevolg onder meer een concreet hulpmiddel voor mensen met diabetes: de Keuzehulp Bloedglucosemeters.”

“Ander voorbeeld: na onze inzet in 2017, besloot Zorginstituut Nederland eerder dit jaar dat de Flash Glucose Monitoring vergoed gaat worden voor vier groepen mensen met diabetes. Dit zijn twee belangrijke veranderingen voor de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg voor mensen met diabetes.”

Forse uitdaging voor 2018

Ook onze dienstverlening veranderde, met een vernieuwde website, het allereerste Diabc Event en de lancering van Voluitlevenmetdiabetes.nl. De nieuwe ALV-leden werden verkozen en Binso Wymenga nam als bestuursvoorzitter het stokje over van Margreeth Smilde.

In 2018 staan nog meer veranderingen op stapel om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen van onze leden: “De uitdaging voor 2018 is fors,” schrijft de voorzitter in het voorwoord van het Jaarverslag. “Nog meer mensen weten te boeien en te binden. Nog meer opkomen voor hun belangen. Als het moet, gaan we voor de belangenbehartiging de barricaden op!”

Lees het Jaarverslag 2017