12 juli 2018 |

Directeur Olof King vertrekt

Directeur Olof King verlaat per 1 oktober 2018 Diabetesvereniging Nederland (DVN), na een dienstverband van vijf jaar. Hij gaat aan de slag bij de Consumentenbond als Manager Acties en Campagnes.

 

In de afgelopen jaren is DVN erin geslaagd een sterke positie te verwerven in de diabeteswereld, met uitstekende relaties met zorgverleners, zorgverzekeraars en politiek. Hierdoor is DVN in staat om de zorg voor mensen met diabetes daadwerkelijk te verbeteren. Daarnaast houdt DVN zich actief bezig met thema’s als werk en verzekeringen.

Trots

Olof King: ‘Ik heb met ongelooflijk veel plezier, samen met collega’s en vrijwilligers dit werk gedaan en ik ben trots op wat we hebben bereikt. Dit is voor mij een natuurlijk moment om mijn ervaring op een andere plaats in te zetten’.

Opvolging

Het bestuur van DVN heeft begrip voor dit besluit en is Olof King zeer erkentelijk voor zijn bijdragen aan het versterken van de positie van mensen met diabetes. Het bestuur is gestart met de voorbereidingen voor het vinden van een opvolger, die hetgeen is opgebouwd kan voortzetten en verder uitbouwen.