diabeteszorg

Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
  • Contact
  • Informatie voor
  • Over DVN
  • Inloggen
help mee

Diabeteszorg bij jongeren kan beter

De stap van kinderarts naar internist is voor veel jongeren groot. Om de overgang van kinderzorg naar de interne geneeskunde bij jongeren met diabetes type 1 beter te laten verlopen, zijn verbeteringen nodig. Dat blijkt uit het onderzoeks- en verbeterprogramma Betere Transitie bij Diabetes onder 384 jongeren en 156 professionals uit de diabeteszorg.

Diabeteszorg bij jongeren kan beter

Voor jongeren met diabetes is het een grote uitdaging om een prettig leven te combineren met goede zorg voor hun diabetes. Om deze jongeren optimaal te ondersteunen is het project Betere Transitie bij Diabetes gestart. Dit project bestaat uit een onderzoek en een programma waarmee de overgang van kinderzorg van jongeren met diabetes naar volwassenenzorg, kan worden verbeterd.

Het is een samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Zorginnovatie in samenwerking met Vilans, Stichting Eendiabetes, EADV (de beroepsorganisatie voor diabeteszorgverleners) en Diabetesvereniging Nederland.

Eerste resultaten

De eerste stap in dit project was een onderzoek naar de ervaringen bij jongeren met diabetes type 1 en zorgverleners met de sprong van kinderarts naar internist. Eind 2016 zijn twee online raadplegingen uitgevoerd. Het onderzoek laat zien dat jongeren deze overgang gemiddeld een 6,9 geven: 1 op de 7 scoort zelfs een onvoldoende. De jongeren vinden de verschillen tussen interne geneeskunde en kinderzorg groot. De voorbereiding en samenwerking kan beter.

Driekwart van de jongeren vindt het moment van overgang naar volwassenenzorg goed en het vertrouwen in zorgverleners is groot. Toch willen ze meer aandacht voor niet-medische onderwerpen in de spreekkamer, zoals school en werk, relaties, alcohol, roken en drugs. Meer aandacht voor de vooruitzichten en toekomst met diabetes vinden jongeren erg belangrijk.

Zorgprofessionals geven aan dat er nog weinig wordt gedaan aan de voorbereiding van jongeren en ouders op de overgang in zorg, zoals kennismaking met de nieuwe zorgverleners, voorbereiden op zelfstandigheid in de spreekkamer en op de verschillen tussen kinderarts en internist. Daarnaast zijn matige therapietrouw en niet komen opdagen bij consulten zorgpunten.

Verbeterprogramma

Naast het onderzoek wordt het verbeterprogramma ‘Betere Transitie bij Diabetes’* gerealiseerd. In dit programma werken diabetesteams in twintig ziekenhuizen aan een optimale ondersteuning van jongeren. Daarbij bezoeken jongeren met diabetes deze ziekenhuizen, waar ze over hun ervaringen vertellen en de zorgverleners advies geven. Bij het project en het panel zijn ook jongeren betrokken vanuit JONG met diabetes. Het programma wordt in het najaar van 2018 afgerond. Het project wordt gefinancierd door het Diabetesfonds en Fonds Nuts Ohra.

Donja werkt als jongere mee aan dit project. Lees haar verhaal.

 

*Het onderzoeks- en verbeterprogramma Betere Transitie bij Diabetes werkt aan de evaluatie, verspreiding en invoering van interventies. FNO Zorg én Perspectief, een van de financiers, ondersteunt de lobby voor meer aandacht voor jongeren met chronische aandoeningen die tussen wal en schip dreigen te vallen door middel van het Tien Punten Programma Betere Transitie in Zorg.

 
Terug naar het overzicht

Met anderen praten over hulpmiddelenwant diabetes heb je niet alleen