diabeteszorg

Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
  • Contact
  • Informatie voor
  • Over DVN
  • Inloggen
help mee

Diabetesvereniging oneens met plan vergoeding FGM

Heel veel reacties ontvingen we de afgelopen tijd op het concept-standpunt van het Zorginstituut over de vergoeding van Flash Glucose Monitoring (FGM). Met die reacties in ons achterhoofd hebben we kritisch gekeken naar het voorgelegde plan. Omdat we weten hoe het onderwerp leeft, geven we vast een toelichting.

Diabetesvereniging oneens met plan vergoeding FGM

In het concept-standpunt stelt het Zorginstituut voor om FGM (zoals de FreeStyle Libre) te vergoeden aan de volgende 4 groepen:

• Kinderen (vanaf 4-18 jaar) met diabetes type I.
• Volwassenen van wie de bloedglucosewaarden slecht zijn in te stellen (64 mmol/mol of hoger).
• Zwangere vrouwen met diabetes type I en II.
• Vrouwen met diabetes types I en II die een zwangerschapswens hebben.

Als Diabetesvereniging vinden we dat niet genoeg. Wij vinden dat FGM vergoed moet worden aan alle mensen met diabetes op intensieve insulinetherapie. Dus aan iedereen die meerdaags spuit of een insulinepomp gebruikt.

Ontsporende bloedsuikers

“Ik heb al regelmatig de vraag gehoord van mensen of ze nu hun bloedsuikers maar moeten laten ontsporen, zodat ze in aanmerking komen voor FGM”, reageert Olof King, directeur van de Diabetesvereniging. “Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.”

Bovendien vindt de Diabetesvereniging dat voor bepaalde groepen, zoals zwangere vrouwen, continu glucose monitoring (RTCGM, sensoren) de voorkeursoptie is. Als je zo scherp ingesteld moet zijn als tijdens een zwangerschap, dan heb je baat bij de alarmen die RTCGM geeft.

Hulpmiddelenzorg of medisch specialistische zorg

Het Zorginstituut spreekt zich niet alleen uit over welke groepen in aanmerking komen. Ook nemen ze een concept-standpunt in over de manier waarop FGM ter beschikking wordt gesteld. Hierbij zijn twee opties mogelijk: je kunt FGM benoemen tot hulpmiddelenzorg (zoals een bloedglucosemeter of insulinepomp) of tot medisch specialistische zorg (zoals RTCGM).

Het Zorginstituut wil FGM onderbrengen in de medisch specialistische zorg, wat betekent dat je het via het ziekenhuis kunt verkrijgen. Daar zijn we het absoluut niet mee eens, omdat je dan waarschijnlijk in de praktijk nauwelijks een FGM krijgt verstrekt.

Ziekenhuisbudget

“Wel voldoen aan de criteria voor RTCGM, maar er toch geen gebruik van kunnen maken. Voor veel te veel mensen met diabetes is dat het geval”, licht Olof King toe. “Het beschikbare budget voor RTCGM in je ziekenhuis bepaalt of je al dan niet gebruik kunt maken van RTCGM. Die situatie willen we met FGM niet nog eens meemaken”.

Ook hebben we in onze reactie aan het Zorginstituut betoogd dat je voor het plaatsen en gebruiken van FGM niet bent aangewezen op hulp vanuit het ziekenhuis. Dat doe je gewoon zelf, in je eigen omgeving. FGM hoort dus niet thuis in de medisch-specialistische zorg.

Hoe verder?

Het Zorginstituut verzamelt de reacties van de partijen met wie zij over vergoeding hebben overlegd. Bijvoorbeeld ook van de verenigingen van internisten en diabetesverpleegkundigen. Daarna komt het Zorginstituut in april met een definitief standpunt.

Terug naar het overzicht

Met anderen praten over hulpmiddelenwant diabetes heb je niet alleen