Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
  • Contact
  • Informatie voor
  • Over DVN
  • Inloggen
help mee

Diabetesvereniging Nederland wil insulines lispro, aspart en glargine op Oranje lijst in Leidraad Verantwoord Wisselen

Diabetesvereniging Nederland heeft het Bestuurlijk Overleg gevraagd om een andere plek van insulines lispro, aspart en glargine in de Leidraad Verantwoord Wisselen. Nu staan deze nog op de Groene lijst. Dat betekent dat er geen extra voorzorgsmaatregelen zijn bij het wisselen van merk.

Diabetesvereniging Nederland wil insulines lispro, aspart en glargine op Oranje lijst in Leidraad Verantwoord Wisselen

Insulines van de Groene naar de Oranje lijst 

Insulines lispro, aspart en glargine staan nu nog op de Groene lijst. Dat betekent dat er geen extra voorwaarden, voorzorgsmaatregelen en werkafspraken zijn voor de behandelaar, zorgverzekeraar en apotheker bij het wisselen van merk.

Wij hebben een aantal belangrijke redenen voorgelegd aan het Bestuurlijk overleg van de Leidraad om deze insulines op de Oranje lijst te zetten. Staat een medicijn of een middel op de Oranje lijst, dan zijn er extra voorwaarden en werkafspraken voordat wisselen van merk is toegestaan.

Onze redenen voor de Oranje lijst

De redenen hieronder zijn gebaseerd op onderzoek én ervaringen en meldingen van mensen met diabetes, mantelzorgers en andere betrokkenen:

  1. Verminderde werking bij stoppen van inname langer dan 60 uur: Het plotseling stoppen van insuline-inname gedurende meer dan 60 uur kan leiden tot ernstige stijging van de bloedglucosewaardes, met alle complicaties van dien.
  2. Toxiciteit bij inname van dubbele dosis: Het per ongeluk innemen van een dubbele dosis insuline kan gevaarlijke effecten hebben, waardoor het van cruciaal belang is om vergissingen te voorkomen.
  3. Verminderde werking door fout gebruik van hulpmiddelen: Onjuist gebruik van hulpmiddelen kan de werking van insuline beïnvloeden, wat risico's met zich meebrengt voor het gebruik en de veiligheid van mensen met diabetes.

Wat gebeurt er als een medicijn op de Oranje lijst staat?

Als een geneesmiddel op de Oranje lijst staat, worden regelmatige wisselingen voorkomen. Ook worden er meer voorzorgsmaatregelen genomen bij de overstap naar een ander merk. Diabetesvereniging Nederland is er van overtuigd dat het opnemen van deze insulines op de Oranje lijst in de toekomst onnodige fouten en gevaarlijke situaties voorkomt.

Diabeteskamer staat achter standpunt van Diabetesvereniging Nederland

Het standpunt van Diabetesvereniging Nederland is voorgelegd aan de Diabeteskamer van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). Zij zijn het eens met het belang van het verplaatsen van deze insulines van de Groene naar de Oranje lijst. 

Wat gebeurt er nu?

Het Bestuurlijk Overleg heeft onze aanvraag ontvangen. We wachten nu op een reactie en een besluit van de stuurgroep van de Leidraad Verantwoord Wisselen. Zodra we meer weten delen we dit direct met jullie hier op de website en via onze sociale media kanalen.

Van wie is de Leidraad?

De Leidraad Verantwoord Wisselen is het resultaat van een gezamenlijk initiatief van Patiëntenfederatie Nederland, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Federatie Medisch Specialisten (FMS), de Koninklijke Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De Leidraad werd vastgelegd op 25 maart 2022.

Meer lezen:

Medicijnen bij diabetes type 1

Welke insulines zijn er?

Terug naar het overzicht

Help je mee voor bredere vergoedingen?Want voluit leven is voor iedereen van belang.
WORD LID